Moderní-Dějiny.hu

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Publikálva: 28.11.2011, Aktualizálva: 9.11.2012 16:23
Szerző: Marcel Mahdal

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelentése utáni közvetlen időszakot mutatja be Prágában, amikor a hazai politikusok és a nyilvánosság nem voltak eléggé értesülve a nemzetközi helyzetről. Addig ugyanis az I. világháború miatt el voltak zárva a külvilágtól.

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A „Szomszédaink történelme, avagy külön utakon közös kereszteződésekkel” elnevezésű projekt az International Visegrad Fund támogatásával készült (no. 21020021). 

 


A cseh delegáció visszatérése Svájcból
A csehszlovák államból köztársaság lesz. - A megegyezés után a csehek egy fillért sem fogadtak el a határon kívülről. -A nemzeti szabadság kölcsöne 1 milliárdos összeg.

A Nemzeti Bizottság jelentős tárgyalása.
1918/11/5 Prága (cseh távirati iroda) A Nemzeti Bizottság ma délután plenáris gyűlést tartott A. Švehla elnökhelyettesi megválasztása ügyében. A gyűlés elején prof. Engliš beszámolója után egyhangúan és taps kíséretében jóváhagyták az egy milliárdos összeget, mint a Nemzeti szabadság kölcsönét.

Dr. Meissner referátuma után el lett fogadva a civilekre vonatkozó közkegyelmi javaslat.
A közkegyelem kijelentésére november 8.-án, pénteken, kerül sor.

A. Švehla beszéde után jóvá lett hagyva a Népélelmező intézet létrehozásának vázlata.
 Prof. Dr. Engliš a morvaországi viszonyokról és prof. Vlček a szlovák helyzetről számolt be. Dr. Rašín a politikai helyzetet tárta fel. Udržal, a védelmi bizottság képviselője beszéde után, meg lett hozva az a torvény, mely meghatározta a csehszlovák hadsereg esküjének tartalmát. Ezután jóváhagyták a leszerelési és bor-bizottság rendeletét.

Este 8-kor megérkezett a gyűlésre a delegáció Svájcból, ujjongással fogadták őket. Dr. Kramář erős érzelmek kíséretében beszámolt határon túli munkájuk eredményéről, majd Klofáč, Haberman, Staněk, Kalina, dr. Šámal és dr. Preiss is referáltak. Az összes elhangzott hír nagy izgalmat váltott ki és mély benyomást hagyott. Az egész gyülekezet meghajlott azelőtt az óriási munka előtt, melyet a mi cseh népünk és a cseh légiók vittek véghez . A cseh államból köztársaság lesz, ennek olyan neves híre megy majd a világban, hogy azt most el sem tudjuk képzelni. Nagy büszkeséggel jelenthették be a svájci delegáció tagjai, hogy remek munkatársaink egy fillért sem fogadtak el a szövetségektől, hogy mind azt a nagy munkát, melyet most az egész világ lát saját eszközeikkel és gyakran személyes nélkülözés árán teremtették meg. Az alelnök  A. Švehla szívélyes köszönetet mondott a delegáció részletes beszámolójáért, mely az összes nemzeti bizottság tagjában felejthetetlen élményt hagyott.

A prágai üdvözlés.
A delegáció hazatéréséről szóló hír nagy feltűnést keltett Prágában. Már a kora-reggeli órákban kezdtek összegyűlni az emberek a Wilsoni pályaudvar előtt. 5 óra korul 200.000-ren voltak a Vencel téren, a Sadová utcán és az állomásnál. Az állomási váróteremben neves civilek és katonák várták a hazatérőket, ezeken kívül a legközelebbi rokonok pl. Kramář vagy Beneš felesége, stb. A Sokol egyesület a peronon sorfalat állított fel. Fél 6-kor a vonat megérkezett a pályaudvarra. A mozdonyt fenők, zászlók, feliratok díszítették, „éljen a köztársaság”,  stb. A szalon vonatból leírhatatlan ujjongás kíséretében kilépett dr. Kramář, Kloláč, Haberman, Staněk, Kalina, dr. Pneifes, dr. Šámal és Svoboda igazgató. A tömegben kitört az őrjöngés.

Dr. Kramař beszéde

Amikor dr. Kramář-t hivatalosan is üdvözölték és kilépett a pályaudvarból, ráerőltették, bár beteg volt, hogy átvegye a szót. Lényegében azt mondta: „Azok szívélyes üdvözletét hoztam önöknek, akik külföldön értünk szenvedtek és dolgoztak. Örömmel tértünk most haza, mivel azt mondhatjuk, hogy az összes vágyunk és álmunk beteljesül. Ritkán volt egy nemzetnek annyi igaz barátja, mint most a mi cseh nemzetünknek. Nehéz nélkülözések és példátlan áldozatok árán szabadult fel, azok részéről, akik értünk harcoltak. Az amit létrehoztak,az valami olyan amire minden utódunk büszke lesz, méltán. Mi szabad nemzeti köztársaság leszünk. Nálunk mindannyian boldogok leszünk, és együtt mondjuk majd, hogy boldogok vagyunk, mert ezt megélhettük. Ez lesz a mi erőnk mindenki ellen, aki valaha megtámadná szabadságunkat. Az hiábavaló lenne. Szabadságunk lesz a mi kincsünk, melyet a cseh nemzet soha nem enged elrabolni. Mi már eleget szenvedtünk, de most már ünnepelni akarunk, bővülni, szép és teljes szabadságot akarunk kialakítani. Ezt üzenik kedveseink és azt, hogy örüljünk, ha majd átölelhetjük és kimondatjuk, milyen nagyszerű és mennyire szeretjük. És végezetül őszintén kívánom, hogy ne legyen hiábavaló azok reménye, akik ma olyan nagy buzgalommal munkálkodnak a cseh állam megalakulásán. Köszönetet mondok a légiók kimondhatatlan áldozatainak, hálát azoknak, akik a határon túl maradtak, köszönöm Masaryk-nak, Beneš-nek, mindenkinek, aki velük van, most olyan pozícióban vagyunk, amilyenről eddig még nem is álmodhattunk. Egyetlen kötelességünk van, mégpedig az, hogy barátainknak ne okozzunk csalódást. Az az őszinte orom, melyet ma már a határnál sejtetett a cseh nemzet, az őszinte és megható fogadtatás, ez minden nagyon megható volt, ezzel szemben nincs más kívánságunk, csak, hogy mint ahogy azelőtt képesek voltunk egymásért harcolni, most is képesek legyünk együtt dolgozni a közös cél érdekében. Ha erre képesek leszünk, nincs olyan erő ezen a világon, amely legyőzne minket.  Az a nemzet leszünk, ahogy azt Wilson legjobb barátja Heron mondta, aki a demokráciának és igazságnak menedéket nyújt. Ezt a jövőképet idézem fel most mindenkiben. Ha már megint anyavárosunkban, Prágában vagyunk, igazán és szívből A sikerre, A sikerre és éljen Wilson.“

A híres prágai bevonulás.
 Dr. Kramář beszéde után szent Vencel emlékműve felé indult el a tömeg. Itt a cseh szövetség képviselője Staněk szólt a tömeghez, így adta át a légiósok, az ideiglenes kormány- Masaryk és a többiek üdvözletét. Így szólt: „Felszabadítóinknak ígéretet tétünk, hogy beleszólhatnak mindenbe, ami történni fog. Üdvözöl Anglia, Franciaország, Amerika, melyhez úgy csatlakoztunk, mint egy szabad nemzet, mint egy köztársaság állampolgárai.“ Staňkot követte Klofáč képviselő beszéde, aki azt mondta, hogy ha nemzetünk most kicsinek tűnt volna, elvesztette volna a szövetségek rokonszenvét. Ma úgy emlegetnek minket, mint a világ legnagyobb nemzetét. Képesek vagyunk meghalni nemzetünkért, de senkit sem vezetünk félre. Utolsóként  Haberman képviselő szólalt fel. Szövetségeseink erős katonai, gazdasági és pénzügyi támogatást ígértek nekünk. Arra a kérdésre, hogy milyen legyen államunk, a cseh légiósok, a cseh kormány és mi egyhangúan adtuk meg a választ.

Muszáj, hogy független és demokratikus állam legyen a csehszlovák és így is lesz. Az önök nevében átadtuk szívélyes üdvözletüket a légiósoknak. Anélkül, hogy tudtuk volna, mire készülnek itthon, kijelentettük, hogy a cseh nemzet és a Habsburgok örökre elválnak egymástól. Amerikában lévő barátainknak csak egy kérése van, hogy a mi csehszlovák államunk legyen Európa szíve.

A beszédek után, zene és véget nem érő ujjongás kíséretében elindult a tömeg a Városházába. A Múzeumtól a Városházáig vezető út egy órát tartott.

Összefüggő cikkek

_Prezentációk

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát ...

_Feladatlapok

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a ma...

_Történészi tanulmányok

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a m...

_Források

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Aktualizálva: 9.11.2012 16:23 | Rovat: Csehország történelme
A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelent...

 
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás