Moderní-Dějiny.hu

A Karácsonyi Egyezmény (1943. XII. 25.)

Publikálva: 13.11.2011, Aktualizálva: 20.11.2012 20:38

Az 1943. év folyamán mindenki számára világossá vált, hogyha az ellenállás jelentősebb sikereket akar elérni Szlovákiában, akkor az ellenállási csoportoknak egyesülniük kell. A kommunista ellenállásnak és a londoni cs.-sz. kormányhoz hű ellenállási csoportoknak meg kellett egyezniük a náci erőkkel szembeni közös fellépésben. A legfontosabb lépés ezen a téren az illegalitásban működő Szlovák Nemzeti Tanács létrejötte volt 1943 decemberében, melyben az ellenállás mindkét irányzata képviseltette magát.

A "Szomszédaink történelme, avagy külön utakon közös kereszteződésekkel" elnevezésű projekt az International Visegrad Fund támogatásával készült (no. 21020021).

 


Szlovákia eszmei irányzatai, melyek még 1938. október 6. után is kitartottak demokratikus és antifasiszta elveik mellett, melyek mindeddig aktív ellenállást tanúsítottak a szlovákság politikai, gazdasági és kulturális megnyomorításával szemben, továbbá a szlovák nép minden rétegének valódi érzéseit mindmáig tükrözik, megegyeztek egy közös politikai irányítószerv, a Szlovák Nemzeti Tanács létrehozásában, mint a szlovák nemzet politikai akaratának egyedüli hazai képviselőjében.

I. A Szlovák Nemzeti Tanács feladata és célja:

1. A szlovák nemzet harcának egységes és központi irányítása a náci német diktátum ellen, melynek végrehajtói részben a hatalom hazai bitorlói voltak.
2. Az első adandó alkalommal átvenni a teljes politikai, katonai, törvényhozói és közigazgatási-végrehajtói hatalmat Szlovákia területén, és a nép akarata szerint gyakorolni azt mindaddig, míg a teljes hatalmat a nép szabadon választott képviselői át nem veszik.
3. A Szlovák Nemzeti Tanács a hatalomátvétel után, amint lehet, gondoskodik arról, hogy a szlovák nép a képviselőit szabadon választhassa meg, akiknek a Szlovák Nemzeti Tanács átadja a teljhatalmat.
4. Az SzNT a tevékenységet a cs.-sz. kormánnyal és a teljes külföldi ellenállással a legnagyobb egyetértésben folytatja, nemzetközi és katonai tevékenységüket elismeri és támogatja.

II. Az egységesült ellenállási irányzatok a következő alapelvekben egyeztek meg:

1. Azt kívánjuk, hogy a szlovák és a cseh nemzet, mint a legközelebbi rokonok a szláv nemzetek közül, jövőbeni sorsukat az új Csehszlovák Köztársaság keretein belül alakítsák, a csehek és a szlovákok közös államában, az egyenrangú az egyenrangúval elv alapján.
2. Szoros együttműködést kívánunk létrehozni az összes szláv állammal, különösen a Szovjetunióval, melyben minden téren a kis és főleg a szláv nemzetek szabadságának és fejlődésének védelmezőjét látjuk.
3. A jövőbeni CsSzK a külpolitikáját ezen alapelvek szellemében alakítja, ezért külpolitikai és katonapolitikai téren a Szovjetunióra kell támaszkodnia.
4. A jövőbeni CsSzK belső berendezkedése demokratikus lesz. A fasiszta, rasszista, totalitárius és minden egyéb, a demokratikus elveinkkel ellentétes politikai irányzat gyökerestől ki lesz irtva. Ebből kiindulva, politikai rendszerünknek erőskezű vezetésre van szüksége, ugyanakkor demokratikusra. Ezért szükséges, hogy a múltbeli tévedéseinket és hibáinkat elkerüljük. A demokrácia gondolatát át kell ültetni és elmélyíteni a gazdasági és a szociális téren is úgy, hogy a nemzet vagyonából a lehető legegyenletesebben részesüljön a lakosság, hogy minden polgár tisztességes, emberi körülmények közt élhessen.
5. A kultúra-, nevelés- és oktatásügy alapelveiben változásokat kell eszközölni. A vallásszabadság ápolása mellett meg kell szüntetni az egyházaknak az állam vezetésére és politikai irányultságára gyakorolt befolyását.
6. A döntést ezen kérdések végső rendezésében – nevezetesen a szlovák nemzetnek a cseh nemzethez való viszonyának alkotmányos rendezésében – szlovák oldalról csakis a szlovák nemzet szabadon és törvényesen választott képviselői hozhatják meg.

Megjegyzés:
Az egyezményt aláírták: a KSSS részéről K. Šmidke, G. Husák és L. Novomeský, a polgári ellenállás részéről J. Lettrich, J. Ursíny és M. Josko, a civilszervezetek részéről P. Zaťko (1944 januárjában), a baloldali szociáldemokraták részéről I. Horváth (1944 januárjában)

 

Csatolmányok

pdf
A Karácsonyi Egyezmény (1943. XII. 25.)
Fájltípus: *.pdf | Nagyság: 0,25 MB | Fájl letöltése

Összefüggő cikkek

_Prezentációk

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát ...

_Feladatlapok

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a ma...

_Történészi tanulmányok

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a m...

_Források

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Aktualizálva: 9.11.2012 16:23 | Rovat: Csehország történelme
A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelent...

 
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás