Moderní-Dějiny.hu

A szabadság hősei - Magyarország története az 1956-os forradalom idején

Publikálva: 12.12.2011, Aktualizálva: 14.5.2015 10:04

Magyarország története az 1956-os forradalom idején. A prezentáció 1956 előzményeit, okait, legfontosabb eredményeit és hatását taglalja.

A szabadság hősei - Magyarország története az 1956-os forradalom idején

A "Szomszédaink történelme, avagy külön utakon közös kereszteződésekkel" elnevezésű projekt az International Visegrad Fund támogatásával készült (no. 21020021).

 

I. rész. Előzmények 1-8. dia
1956 előtt Magyarországon sztálinista vezetők tartották kezükben a hatalmat, élükön Rákosi Mátyással. Rákosi olyan híven követte Sztálint, hogy legjobb tanítványának tekintették. Sztálin halála (1953) után azonban Nagy Imre személyében egy új miniszterelnöke lett Magyarországnak, aki kommunista múltja ellenére javítani kívánt az életszínvonalon, nagyobb szerepet szánt az Országgyűlésnek és meg kívánta szüntetni a politikai visszaéléseket. 1955-től a külpolitikai események hatására (NSZK NATO tagsága) Nagy Imre politikája háttérbe szorult és újra a sztálinista politika hívei kerültek vezető szerepbe: Gerő Ernő lett a párt főtitkára, így a legfontosabb tisztség birtokosa.

II. rész  (9.-16. dia) A forradalom sikerei
Lengyelországban munkásfelkelés zajlott, amivel a magyarok szimpatizáltak és ezért a Bem szoborhoz szolidaritási nagygyűlést szerveztek 1956 október 23-ra. A hatalom először betiltotta, majd  engedélyezte a nagygyűlést. A tüntetők a gyújtó hangulatú beszédek hallatára belelkesedtek és az Országház előtt Nagy Imrét követelték a kormányba. Az események ezután felgyorsultak: Nagy Imre miniszterelnök lett, a tüntetők ledöntötték a Sztálin szobrot, elfoglalták a Rádiót, megküzdöttek a szovjet katonákkal és demokratikus kezdeményezések indultak útjukra. A forradalmi lendület hatására átalakult a kormány, Nagy Imre kimondta a Varsói szerződésből való kilépést és az ország függetlenségét.

III. rész (17.-26. dia) A forradalom leverése és utóélete
A magyar forradalom azonban a világpolitikai viszonyok tekintetében alulmaradt. A nagyhatalmi érdekek úgy alakultak, hogy a nyugati államoknak fontosabb volt a Szuezi válság megoldása, mint a magyar ügy és ennek fejében Hruscsov szabad kezet kapott a magyarországi  helyzet megoldására. Megkezdődött a megtorlás, de az ötvenes éveket már nem lehetett többé visszahozni. A forradalmi eszme képviselői a későbbi demokratikus ellenzék példaképeivé váltak és az 1980-as évek rendszerellenes megmozdulásai 1956 örökségét követték.

Tartalom:
1. A szabadság hősei (hangulatteremtő dia)
2. Közép-Kelet Európa népeinek közös sorsa
3. Magyarország 1944-1948
4. Rákosi - Sztálin legjobb tanítványa
5. A Rákosi korszak a gazdaságban
6. A Rákosi korszak a politikában 1.
7. A Rákosi korszak a politikában 2.
8. Kitekintés a világra
9. Tüntetés a Bem szobornál 
10. A tüntetők Budáról  Pestre vonulnak
11. A Sztálin szobor ledöntése
12. Nagy Imre ismét miniszterelnök
13. Utcai harcok
14. A Kossuth téri sortűz
15. Demokratizálódás
16. Kilépés a Varsói szerződésből
17. A hidegháborús vezetők találkozója
18. Kádár Jánost felkészítik
19. 1956 november 4.
20. Nagy Imre harcra buzdít
21. 1956 november
22. Áldozatok
23. Visszarendeződés
24. Megtorlás
25. Az eszme továbbélése
26. Köszönet a szabadság hőseinek
 

 

Csatolmányok

ppt
A SZABADSÁG HŐSEI - MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE AZ 1956-OS FORRADALOM IDEJÉN
Fájltípus: *.ppt | Nagyság: 7,95 MB | Fájl letöltése

Összefüggő cikkek

_Prezentációk

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát ...

_Feladatlapok

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a ma...

_Történészi tanulmányok

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a m...

_Források

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Aktualizálva: 9.11.2012 16:23 | Rovat: Csehország történelme
A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelent...

 
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás