Moderní-Dějiny.hu

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és Közép-Európa új politikai arculata

Publikálva: 20.9.2011, Aktualizálva: 9.11.2012 16:34

A szöveg az I. világháborús külhoni csehszlovák politikai akciók gyökereit és kialakulását elemzi, nyomon követi az Osztrák–Magyar Monarchia veresége és szétverése után létrehozandó csehszlovák államról szóló elképzelések fejlődését, összegzi a nemzetközi helyzet főbb történéseit, melyek a CsSzK létrehozásához vezettek.

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és Közép-Európa új politikai arculata

A „Szomszédaink történelme, avagy külön utakon közös kereszteződésekkel” elnevezésű projekt az International Visegrad Fund támogatásával készült (no. 21020021).

 


Főbb pontok:

- az alapvető változások összefoglalása, melyeket az I. világháború okozott Európában
- a háború előtti cseh politika célja – nem „Ausztria ellen”, hanem „Ausztriáért”, vagyis a hatalomban való részesedés, politikai és gazdasági pozíciók megszerzése
- a háború előtti elképzelések feladása egy a nemzetiségek számára igazságos soknemzetiségű monarchiáról, mint a közép-európai nemzetek közös hazájáról és védelmezőjéről
- a cseh nemzet helyzetéről szóló főbb elképzelések Ausztria–Magyarország esetleges veresége és szétverése után
- Kramář titkos terve egy cári Szláv Birodalomról
- Masaryk politikai elképzelése egy független csehszlovák államról – a később „csehszlovakizmusnak” nevezett ideológia elvein alapult
- elképzelések Európa demokratizálásáról, és a Németország és Oroszország közti régió újjászervezéséről, mint a háború végcéljáról
- az emigránsok küzdelmének a kezdete a független csehszlovák államért, céljaik és politikai szerveik
- honfitársi egyletek – az egyetlen reális erő, melyre Masaryk támaszkodhatott
- törekvések egy csehszlovák haderő létrehozására, mely ugyan az antantcsapatok kötelékében harcolt volna, de saját zászló alatt
- a „Nazdar század“ és a „Cseh csapat“
- a cssz. légiók oroszországi bevetése, mint a külföldi ellenállás aduja az antanthatalmakkal való tárgyalásokon
- az Osztrák–Magyar Monarchia elnyomott nemzeteinek kongresszusa Rómában
- 1918. X. 14-én E. Beneš közli az antanthatalmakkal, hogy az ideiglenes csehszlovák kormány létrejött
- Wilson nyilatkozata és a Washingtoni Nyilatkozat
- a külföldi és a hazai ellenállási mozgalom politikai egyesülése Genfben
- az új csehszlovák állam államformája köztársaság, melyet nem a Monarchia romjain akartak létrehozni, csupán területileg leválasztani róla és fenntartani a politikai, jogi, szociális és adminisztrációs kontinuitást
- október 28-án este a Nemzeti Bizottság kiadja a csehszlovák állam 1. törvényét
- a nemzeti bizottságok hatalomátvétele az egész cseh és morva hátországban
- a Túrócszentmártoni Nyilatkozat
- meghívás a győztes hatalmak versailles-i békekonferenciájára – a CsSzK-t a győztes államok közé sorolják
- tárgyalások a Csehszlovák Köztársaság kiterjedéséről és pénzügyi helyzetéről
- Csehszlovákia nemzetiségi összetétele


PhDr. Jan Galandauer, DrSc. docens (született 1936-ban Brünnben (Brno)) a prágai Károly Egyetem Bölcsészkarán végzett. Szakterülete a cseh történelem és a Habsburg Birodalom története a 19. sz. közepétől 1918-ig különös tekintettel a biográfiákra.

Jelentősebb művei:
Bohumír Šmeral 1880–1914 (1981), A Csehszlovák Köztársaság megalakulása 1918 (1988), T. G. Masaryk és a CsSzK megalakulása (1988), A Habsburg-trón sorsa (1982, 1983, 1986, szlovákul 1987), Ferenc Ferdinánd d’Este (1993), I. Károly (1998, 2004), 1917. VII. 2. – a zborovi ütközet (2002).
Továbbá szerzője számos otthon és külföldön megjelent cikknek és tanulmánynak.

Csatolmányok

pdf
Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és Közép-Európa új politikai arculata
Fájltípus: *.pdf | Nagyság: 0,13 MB | Fájl letöltése

Összefüggő cikkek

_Prezentációk

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát ...

_Feladatlapok

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a ma...

_Történészi tanulmányok

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a m...

_Források

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Aktualizálva: 9.11.2012 16:23 | Rovat: Csehország történelme
A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelent...

 
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás