Moderní-Dějiny.hu

Fórum és portál a V4-ek történelmének oktatásához

Publikálva: 30.10.2012, Aktualizálva: 21.5.2014 20:23
Rovat(ok): Friss hírek

A jövőbeni projektekbe szlovákiai középiskolákat is szeretnének bevonni. A szlovákiai magyarok múltjukból és léthelyzetükből adódóan, s persze a szlovák, cseh identitás ismeretének köszönhetően is jól tudják: a közép-európai nemzetek sok szállal kötődnek egymáshoz, a birodalmak ütközőzónájában gyakran volt hasonló a sorsuk, számos esetben mégis eltérően ítélik meg a történelem egy-egy szakaszát, fordulatát. Szlovákiai magyarként – egyfajta többes rálátással – éppen ezért különösen érdekes figyelni azokat a kezdeményezéseket, amelyek a nemzetek közeledését szolgálják.

Fórum és portál a V4-ek történelmének oktatásához

Ilyen kezdeményezés a www.moderni-dejiny.cz portál is, amely a visegrádi országok elsősorban 20. századi történelmének kölcsönös megismertetését, oktatásba emelését tűzte ki fő céljául. A csehországi PANT polgári társulás által működtetett honlap fokozatosan építi négynyelvű (cseh, lengyel, szlovák és magyar) adatbázisát, amelyből a pedagógusok rövidebb és praktikus ismertetőket, a tanórákon, foglalkozásokon is hasznosítható prezentációkat és feladatlapokat tölthetnek le. A négy ország együttműködő történészei, didaktikai szakemberei és tanárai tavaly három témakörben dolgoztak ki oktatási segédanyagcsomagot: az Osztrák–Magyar Monarchia széthullása és a közép-európai térség új politikai rendszere; a második világháború alatti ellenállás legfontosabb akciói a V4-es államok területén; a kommunista rendszer válsága a visegrádi régióban és annak következményei. A munkát a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásának köszönhetően, a Szomszédok történelme – Külön utakon a közös útkereszteződéseken át elnevezésű projekt részeként végezték el. A nemzetközi munkacsoport egy folyamatosan bővülő, már több mint 150 elemet tartalmazó állományt hozott létre, amely a Moderní dějiny.cz történelmi portál www.modern-history.eu doménnéven is elérhető, négynyelvű rovatában található. A PANT célja a V4-es országok fiataljai közti kölcsönös egyetértés, tolerancia erősítése azáltal, hogy alaposabb ismereteket szereznek a szomszéd népek múlt századi történelmének legfontosabb időszakairól, eseményeiről és személyiségeiről. Cseh-lengyel viszonylatban jó példa Az impérium peremterületéről a szabad Európába – Az Oroszországhoz való cseh és lengyel viszonyulás változásai az újkori történelemben elnevezésű projekt, amelynek keretében tavaly Együtt egymás ellen? – 1968 a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban és a Lengyel Népköztársaságban címmel vándorkiállítást is rendeztek iskolák számára. A tanulóknak feladatlapokat, tanáraiknak pedig útmutatót dolgoztak ki. Rendelkezésre bocsátották a kiállítási panelek teljes szövegét tartalmazó katalógust is, valamint azt a DVD-t, amely további forrásokkal és módszertani segédlettel szolgál. Ezt a témát Szlovákiában és Magyarországon is szeretnék megismertetni. Hasonló vándorkiállítások minden bizonnyal szlovák-magyar viszonylatban is hasznosak lennének. A társulás idén főként arra törekszik, hogy fokozatosan kiterjessze és elmélyítse tevékenységét a visegrádi térségben. Ezt a célt fogalmazta meg a 2011 decemberében tartott ostravai nemzetközi konferenciáján, amelyen szlovákiai és magyarországi középiskolák is képviseltették magukat. „Az eszmecsere világosan kijelölte, milyen irányban haladjunk tovább: oktatási célokat szolgáló, a határokon átnyúló együttműködés perspektívájával készülő és modern szöveget kell megalkotnunk a visegrádi országok történelméről – mondta Petr Šimíček cseh középiskolai tanár, a PANT munkatársa. – Folytatódik a kétoldalú és a V4-en belüli kooperáció, s megállapodás született arról, hogy nemcsak pedagógus-, hanem diáktalálkozókat is szervezünk.” Az említett portál látogatóinak idén V4-es vitafórumot hoznak létre. A kezdeményezők szeretnék, ha szlovákiai középiskolákat is bevonhatnának jövőbeni projektjeibe. Az érdeklődők jelentkezését, javaslatait, észrevételeit a szervezet szlovákiai és magyarországi kapcsolatokért felelős munkatársa, Korpás Árpád várja az arpad.korpas@modern-history.eu e-mail címen.

_Prezentációk

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát ...

_Feladatlapok

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a ma...

_Történészi tanulmányok

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a m...

_Források

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Aktualizálva: 9.11.2012 16:23 | Rovat: Csehország történelme
A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelent...

 
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás