Moderní-Dějiny.hu

Szomszédok történelme – a visegrádi országok kölcsönös szemléletben és perspektívákban

Publikálva: 30.5.2015, Aktualizálva: 30.5.2015 16:26
Rovat(ok): Friss hírek

A történészek 12 tanulmányából, valamint a tanároknak és diákoknak szóló 28 praktikus feladatlapból álló oktatási anyagok gyűjteménye a PANT hároméves projektjének az eredménye. A projekt a Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) stratégiai fontosságú pályázata keretében részesült támogatásban. A visegrádi országok modern kori történelméből vett fejezetekről írt anyagoknak csehországi, szlovákiai, lengyelországi és magyarországi történészek, módszertani szakemberek és tanárok a szerzői.

Szomszédok történelme – a visegrádi országok kölcsönös szemléletben és perspektívákban

A projekt szerzőinek elsősorban az volt a célja, hogy modern, vonzó és könnyen hozzáférhető anyaggyűjteményt hozzanak létre a visegrádi országok 20. századi történelmének oktatásához. Ezek az anyagok egyes időszakokra vonatkoznak, s a közös és eltérő vonásokra, valamint a határok más-más oldalain érvényesülő szemléletmódokra irányulnak.

Az egyes anyagok lényeges történelmi eseményeket és jelenségeket térképeznek fel, s három, előre meghatározott témakörön belül készültek. Ezeket a témaköröket úgy jelölték ki, hogy ne csak a politikai, gyakran személytelen „nagy történelemre” reflektáljanak, hanem egyben az ember személyes, egzisztenciális perspektíváiról is számot adjanak egy-egy drámai történelmi kor vagy helyzet kapcsán. A részt vevő országok szerzői kölcsönös konzultáció alapján már a projekt kezdetén meghatározták az említett három témakört, s ezeket a következőképpen nevezték el: Idegenként a saját országomban? / Ember a háborúban, háború az emberben / Mi a szabadságom ára? Az első témakör magában foglalja az egyes országokban élő kisebbségek történelmi fejlődését és helyzetét, a migráció és a nacionalizmus kérdését. A második témakörben arról születtek anyagok, hogy milyen volt az egyes államok helyzete a háború idején, továbbá sorsokat villantanak fel a lakossággal, a holokauszttal, az ellenállással vagy a megszállókkal szembeni felkeléssel kapcsolatban. A harmadik témakör azt vizsgálja, milyen volt a lakosság élete a totalitárius kommunista állam idején, milyen összeütközésekre került sor a rendszer és az ellenzék között, hogyan működött a propaganda, miként folyt küzdelem a jövőért.

A 44 újonnan létrehozott anyag cseh, szlovák, lengyel és magyar nyelven is elkészült. Valamennyi elérhető azon az oktató DVD-n, amelyet jelenleg terjesztenek mind a négy V4-es országban, valamint egy négynyelvű webes környezetben is megtalálhatók. A Moderní dějiny.cz egyedi nemzeti webes mutációinak saját struktúrája és doménneve van; a www.modern-history.eu önálló honlapcímről érhetők el. A négy weboldal oktatási anyagot kínál mind a négy visegrádi ország tanárainak és diákjainak.

A tanulmányok magyarul ITT érhetők el, a magyar nyelvű feladatlapok pedig ITT

A tanulmányok szlovákul ITT érhetők el, a szlovák nyelvű feladatlapok pedig ITT

A tanulmányok lengyelül ITT érhetők el, a lengyel nyelvű feladatlapok pedig ITT

Az anyagok csehül a Moderní dějiny.cz portálon hozzáférhetők.

Hisszük, hogy a projekt erősíti a visegrádi országokban élő fiatalok közötti megértést azáltal, hogy a 20. század fontos történelmi időszakait nemcsak a saját történelmi tapasztalataik szerinti szemléletmód alapján ismerhetik meg, hanem egyben a közeli szomszédok szemszögéből is.

_Prezentációk

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát ...

_Feladatlapok

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a ma...

_Történészi tanulmányok

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a m...

_Források

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Aktualizálva: 9.11.2012 16:23 | Rovat: Csehország történelme
A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelent...

 
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás