Moderní-Dějiny.hu

László Edényi

A szerző cikkei


A szabadságom ára – Magyarország és a közép-európai kommunista rendszerek

Aktualizálva: 15.5.2015 08:00 | Rovat: Magyarország történelme
A szabadságom ára – Magyarország és a közép-európai kommunista rendszerek

A három feladatlap a történészeknek a Mi a szabadságom ára? témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek nemzetközi projekt keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. Szerzői – magyar történelemtanárok – diákoknak szánt konkrét feladatokat (szöveges és képes forrásokkal való foglalkozást) kínálnak. A témakör: a második világhábo...

A magyarországi zsidók a második világháború idején

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme
A magyarországi zsidók a második világháború idején

A két feladatlap a történészeknek az Ember a háborúban, háború az emberben témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek nemzetközi projekt keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. Szerzője – magyar történelemtanár – diákoknak szánt konkrét feladatokat (szöveges és képes forrásokkal való foglalkozást) kínál az antiszemitizmus é...

Ember a háborúban, háború az emberben – magyar eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:01 | Rovat: Magyarország történelme
Ember a háborúban, háború az emberben – magyar eszmefuttatás

A tanulmány célja felfedni a közvetlenül a második világháború előtti és az alatti magyar, lengyel, cseh és szlovák történelem közös és eltérő vonásait. Főként az egyszerű ember helyzetét és érzéseit elemzi az oral history szellemében, miközben a magyar események állnak a középpontban – közép-európai kontextusba helyezve.

Mi a szabadságom ára? – magyar eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:02 | Rovat: Magyarország történelme
Mi a szabadságom ára? – magyar eszmefuttatás

A tanulmány a magyar, a lengyel és a csehszlovák szocialista rezsim hétköznapjait mutatja be, megvilágítva azokat a folyamatokat és jelenségeket, amelyek a szocializmus bukása után is tovább éltek az emberek tudatában, amelyek beleivódtak a köztudatba. Az írás feltérképezi azokat a rögzüléseket, amelyek a szocializmus idején jöttek létre,...

A szabadság hősei - Magyarország története az 1956-os forradalom idején

Aktualizálva: 14.5.2015 10:04 | Rovat: Magyarország történelme
A szabadság hősei - Magyarország története az 1956-os forradalom idején

Magyarország története az 1956-os forradalom idején. A prezentáció 1956 előzményeit, okait, legfontosabb eredményeit és hatását taglalja.

_Támogatást

Nemzetközi Visegrádi Alap
Bővebben…

_Bevezetés

Együttműködési ajánlat a V4-es országok tanárainak

Tisztelt kollégák, csehországi, szlovákiai, lengyelországi és magyarországi tanárok,
szeretnénk felkínálni Önöknek, hogy portálunk, nemzetközi rovatában közzétegyék módszertani anyagaikat (oktatási prezentációk, feladatlapok, kommentált forrásdokumentumok és egyebek).
Nagy örömmel töltene el bennünket, ha széles körű együttműködés alakulna ki a visegrádi országok történelemtanárai között, hogy ily módon is lehetőség nyíljon a kölcsönös inspirálódásra.

Érdeklődésük esetén cseh, szlovák és lengyel nyelvű anyagaikat a petr.simicek@moderni-dejiny.cz, a magyar nyelvűeket pedig az arpad.korpas@modern-history.eu e-mail címre várjuk!

_Legolvasottabb cikkek

12.12.

A szabadság hősei - Magyarország története az 1956-os forradalom idején

Magyarország története az 1956-os forradalom idején. A prezentáció 1956 előzményeit, okait, legfontosabb eredm...
28.11.

Az önálló Magyarország születése

A prezentáció az 1918 és 1920 közti Magyarország politikai és gazdasági viszonyaival foglalkozik. Ez az állam ...
28.11.

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció v...
23.10.

Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918–1920

Miroslav Michela tanulmánya az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésének és Csehszlovákia létrejöttének időszakáró...
28.11.

Csehszlovákia megalakulása

Ez a rövid prezentáció a független állam megalakulásáért zajló harcok időszakáról számol be. Az Osztrák-Magyar...

_Legfrissebb cikkek

30.5.

Szomszédok történelme – a visegrádi országok kölcsönös szemléletben és perspektívákban

A történészek 12 tanulmányából, valamint a tanároknak és diákoknak szóló 28 praktikus feladatlapból álló oktat...
17.5.

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek sz...
17.5.

A szabadság áráról – naplóbeli tanúvallomások alapján

Olyan, tanulóknak szóló feladatlapok együttese, amelyek több forrástípussal, az alapvető történelmi fogalmakka...
17.5.

A csehszlovák–lengyel viszály a források tükrében (1918–1920)

A Habsburg Monarchia széthullása olyan kérdés elé állította a cseh és a lengyel politikusokat, hogy miként oss...
17.5.

Pillantások a csehszlovákiai „vad kiűzetésre”

Praktikus módszertani anyagok különféle típusú forrásokra épülő foglalkozáshoz a csehszlovákiai németekkel sze...
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás