Moderní-Dějiny.hu

Petr Šimíček

Petr Šimíček

Az Ostrava Poruba városrészében működő Olga Havlová Gimnázium történelemtanára. A 90-es évek derekától diákszemináriumokat szervez és bonyolít le a „Holokauszt – az emberiesség kudarca” és a „A csehszlovák népi demokratikus rendszer az 50-es évek valóságában” témakörökben. Középiskolai diákkonferenciák szervezője az Olga Havlová Gimnáziumban, valamint a „Együtt a történelmen át” („Společně dějinami”) című, cseh nyelvű könyv társszerzője. A cseh oktatásügyi, ifjúsági és sportminisztérium munkacsoportjának tagja. A PANT Polgári Társulás alelnöke. A Prezentációk, Történész a tanárnak és Források rovatok kapcsolattartója.

A szerző cikkei


Szomszédok történelme – a visegrádi országok kölcsönös szemléletben és perspektívákban

Aktualizálva: 30.5.2015 16:26 | Rovat: Friss hírek
Szomszédok történelme – a visegrádi országok kölcsönös szemléletben és perspektívákban

A történészek 12 tanulmányából, valamint a tanároknak és diákoknak szóló 28 praktikus feladatlapból álló oktatási anyagok gyűjteménye a PANT hároméves projektjének az eredménye. A projekt a Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) stratégiai fontosságú pályázata keretében részesült támogatásban. A visegrádi országok modern kori történelméből vett ...

A szabadság áráról – naplóbeli tanúvallomások alapján

Aktualizálva: 17.5.2015 09:25 | Rovat: Szlovákia történelme
A szabadság áráról – naplóbeli tanúvallomások alapján

Olyan, tanulóknak szóló feladatlapok együttese, amelyek több forrástípussal, az alapvető történelmi fogalmakkal és jellemzésekkel való munkára alapoznak. A kiindulási szövegek Miroslav Londák szlovák történésznek, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete munkatársának a Mi a szabadságom ára? című tanulmányában közzétett na...

A csehszlovák–lengyel viszály a források tükrében (1918–1920)

Aktualizálva: 17.5.2015 09:22 | Rovat: Csehország történelme, Lengyelország történelme
A csehszlovák–lengyel viszály a források tükrében (1918–1920)

A Habsburg Monarchia széthullása olyan kérdés elé állította a cseh és a lengyel politikusokat, hogy miként osszák fel a két utódállam között Teschen (Těšín) térségét. A feladatlapok együttese korabeli szövegek és ikonikus források alapján segít megértetni a tanulókkal a „tescheni kérdést”, annak megoldását és mai hatását.

A megszállás élménye – a prágai tavasz vége

Aktualizálva: 15.5.2015 09:30 | Rovat: Csehország történelme
A megszállás élménye – a prágai tavasz vége

A feladatlapok együttese az 1968-as Csehszlovákiára vonatkozó korabeli forrásokat (szövegeket, fényképeket és karikatúrákat) tartalmaz. A tanulók kérdések és feladatok segítségével ismerkedhetnek meg olyan gesztusokkal, akciókkal, amelyekkel a megszállt ország lakosai a „testvéri” országok katonai támadására reagáltak a nemzetközi jog e p...

_Támogatást

Nemzetközi Visegrádi Alap
Bővebben…

_Bevezetés

Együttműködési ajánlat a V4-es országok tanárainak

Tisztelt kollégák, csehországi, szlovákiai, lengyelországi és magyarországi tanárok,
szeretnénk felkínálni Önöknek, hogy portálunk, nemzetközi rovatában közzétegyék módszertani anyagaikat (oktatási prezentációk, feladatlapok, kommentált forrásdokumentumok és egyebek).
Nagy örömmel töltene el bennünket, ha széles körű együttműködés alakulna ki a visegrádi országok történelemtanárai között, hogy ily módon is lehetőség nyíljon a kölcsönös inspirálódásra.

Érdeklődésük esetén cseh, szlovák és lengyel nyelvű anyagaikat a petr.simicek@moderni-dejiny.cz, a magyar nyelvűeket pedig az arpad.korpas@modern-history.eu e-mail címre várjuk!

_Legolvasottabb cikkek

12.12.

A szabadság hősei - Magyarország története az 1956-os forradalom idején

Magyarország története az 1956-os forradalom idején. A prezentáció 1956 előzményeit, okait, legfontosabb eredm...
28.11.

Az önálló Magyarország születése

A prezentáció az 1918 és 1920 közti Magyarország politikai és gazdasági viszonyaival foglalkozik. Ez az állam ...
28.11.

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció v...
23.10.

Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918–1920

Miroslav Michela tanulmánya az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésének és Csehszlovákia létrejöttének időszakáró...
28.11.

Csehszlovákia megalakulása

Ez a rövid prezentáció a független állam megalakulásáért zajló harcok időszakáról számol be. Az Osztrák-Magyar...

_Legfrissebb cikkek

30.5.

Szomszédok történelme – a visegrádi országok kölcsönös szemléletben és perspektívákban

A történészek 12 tanulmányából, valamint a tanároknak és diákoknak szóló 28 praktikus feladatlapból álló oktat...
17.5.

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek sz...
17.5.

A szabadság áráról – naplóbeli tanúvallomások alapján

Olyan, tanulóknak szóló feladatlapok együttese, amelyek több forrástípussal, az alapvető történelmi fogalmakka...
17.5.

A csehszlovák–lengyel viszály a források tükrében (1918–1920)

A Habsburg Monarchia széthullása olyan kérdés elé állította a cseh és a lengyel politikusokat, hogy miként oss...
17.5.

Pillantások a csehszlovákiai „vad kiűzetésre”

Praktikus módszertani anyagok különféle típusú forrásokra épülő foglalkozáshoz a csehszlovákiai németekkel sze...
© Minden jog fenntartva 2009 - 2020 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás