Moderní-Dějiny.hu

Jiří Sovadina

Jiří Sovadina

Az Ostrava Poruba városrészében működő Olga Havlová Gimnázium történelemtanára. Diákszemináriumokat szervez és bonyolít le a „Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború korszakában” és az „Ázsia konfliktus terhelte térségei” témakörökben. Középiskolai diákkonferenciák szervezője az Olga Havlová Gimnáziumban, valamint a „Együtt a történelmen át” („Společně dějinami”) című, cseh nyelvű könyv társszerzője. A PANT Polgári Társulás tagja. Főszerkesztő, az Aktuális és a Források rovatok kapcsolattartója.

A szerző cikkei


Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a magyarországi tüntetéseket és forradalmat. Egyben elmélkedésre is ösztönöznek azzal kapcsolatban, hogy 1956-ban ...

Pillantások a csehszlovákiai „vad kiűzetésre”

Aktualizálva: 17.5.2015 08:56 | Rovat: Csehország történelme
Pillantások a csehszlovákiai „vad kiűzetésre”

Praktikus módszertani anyagok különféle típusú forrásokra épülő foglalkozáshoz a csehszlovákiai németekkel szemben a második világháború után, 1945 nyarán elkövetett erőszak problémaköréről. Az anyagnak része fényképes és írásos forrás értelmezése, valamint olyan feladat is, hogy a diákok fogalmazzanak szöveget a háború utáni erőszak áldo...

Az 1956-os poznani tüntetésekkel kapcsolatos reflexiók a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 15.5.2015 09:52 | Rovat: Lengyelország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os poznani tüntetésekkel kapcsolatos reflexiók a csehszlovák sajtóban

Praktikus módszertani anyagok a korabeli – a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjából, a Rudé právoból vett – fényképekre és cikkekre épülő foglalkozáshoz. Ezeknek az anyagoknak az elemzésével a tanulók könnyebben megérthetik, miként magyarázta az akkori csehszlovák propaganda a szomszédos Lengyelországban zajló rendszerellenes tiltak...

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát 1968. szeptember 8-án. A prezentáció teret szentel az önégetés indítékainak, idézeteket tartalmaz Ryszard Siwi...

Részletek Ryszard Siwiec üzenetéből

Aktualizálva: 9.11.2012 16:20 | Rovat: Lengyelország történelme
Részletek Ryszard Siwiec üzenetéből

Feladatlap, amely Az élő fáklya – Ryszard Siwiec című, oktatási célokat szolgáló prezentáció része. Részleteket tartalmaz Ryszard Siwiec magnószalagra mondott üzenetének átiratából. Erősen emotív és apelláló szöveg, vádirat a totalitárius praktikák ellen, és egyben válasz Csehszlovákia 1968-as megszállására. Több olyan kérdést tartalmaz, ...

A Karácsonyi Egyezmény (1943. XII. 25.)

Aktualizálva: 20.11.2012 20:38 | Rovat: Szlovákia történelme
A Karácsonyi Egyezmény (1943. XII. 25.)

Az 1943. év folyamán mindenki számára világossá vált, hogyha az ellenállás jelentősebb sikereket akar elérni Szlovákiában, akkor az ellenállási csoportoknak egyesülniük kell. A kommunista ellenállásnak és a londoni cs.-sz. kormányhoz hű ellenállási csoportoknak meg kellett egyezniük a náci erőkkel szembeni közös fellépésben. A legfontosab...

_Támogatást

Nemzetközi Visegrádi Alap
Bővebben…

_Bevezetés

Együttműködési ajánlat a V4-es országok tanárainak

Tisztelt kollégák, csehországi, szlovákiai, lengyelországi és magyarországi tanárok,
szeretnénk felkínálni Önöknek, hogy portálunk, nemzetközi rovatában közzétegyék módszertani anyagaikat (oktatási prezentációk, feladatlapok, kommentált forrásdokumentumok és egyebek).
Nagy örömmel töltene el bennünket, ha széles körű együttműködés alakulna ki a visegrádi országok történelemtanárai között, hogy ily módon is lehetőség nyíljon a kölcsönös inspirálódásra.

Érdeklődésük esetén cseh, szlovák és lengyel nyelvű anyagaikat a petr.simicek@moderni-dejiny.cz, a magyar nyelvűeket pedig az arpad.korpas@modern-history.eu e-mail címre várjuk!

_Legolvasottabb cikkek

12.12.

A szabadság hősei - Magyarország története az 1956-os forradalom idején

Magyarország története az 1956-os forradalom idején. A prezentáció 1956 előzményeit, okait, legfontosabb eredm...
28.11.

Az önálló Magyarország születése

A prezentáció az 1918 és 1920 közti Magyarország politikai és gazdasági viszonyaival foglalkozik. Ez az állam ...
28.11.

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció v...
23.10.

Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918–1920

Miroslav Michela tanulmánya az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésének és Csehszlovákia létrejöttének időszakáró...
28.11.

Csehszlovákia megalakulása

Ez a rövid prezentáció a független állam megalakulásáért zajló harcok időszakáról számol be. Az Osztrák-Magyar...

_Legfrissebb cikkek

30.5.

Szomszédok történelme – a visegrádi országok kölcsönös szemléletben és perspektívákban

A történészek 12 tanulmányából, valamint a tanároknak és diákoknak szóló 28 praktikus feladatlapból álló oktat...
17.5.

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek sz...
17.5.

A szabadság áráról – naplóbeli tanúvallomások alapján

Olyan, tanulóknak szóló feladatlapok együttese, amelyek több forrástípussal, az alapvető történelmi fogalmakka...
17.5.

A csehszlovák–lengyel viszály a források tükrében (1918–1920)

A Habsburg Monarchia széthullása olyan kérdés elé állította a cseh és a lengyel politikusokat, hogy miként oss...
17.5.

Pillantások a csehszlovákiai „vad kiűzetésre”

Praktikus módszertani anyagok különféle típusú forrásokra épülő foglalkozáshoz a csehszlovákiai németekkel sze...
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás