Moderní-Dějiny.hu

Marcel Mahdal

A szerző cikkei


Lengyelország mint a Cseh–Morva Protektorátusból menekülők menedékhelye

Aktualizálva: 15.5.2015 09:25 | Rovat: Lengyelország történelme, Csehország történelme
Lengyelország mint a Cseh–Morva Protektorátusból menekülők menedékhelye

A második Csehszlovák Köztársaság megszűnését és a maradék cseh területeknek a Nagynémet Birodalom általi, 1938. március 15-i megszállását követően csehszlovák állampolgárok kezdtek Lengyelországba menekülni azzal a céllal, hogy részt vegyenek a Csehszlovákia újbóli létrehozásáért folytatott külföldi küzdelemben. A feladatlapok kérdései é...

Roma sorsok – Közös határok, közös történetek

Roma sorsok – Közös határok, közös történetek

Rövid videót ajánlunk a figyelmébe: a felvételen Wladyslaw Guman, Anna Kwiatkowska és Marianna Koniak azt meséli el, milyen volt a sorsuk a háborús években. Az interjúk közös nevezője az, hogy a nácik által végrehajtott – a romák nyelvén „Porajmos“ néven ismert – roma népirtásról szólnak. További közös elem, hogy lengyel romákról van szó.

A felszabadulás Csehszlovákiában – Közös határok, közös történetek

A felszabadulás Csehszlovákiában – Közös határok, közös történetek

Rövid videót ajánlunk a figyelmébe: a felvételen Halina Elczewská, Révész Judit, Antoni Adamowicz és Pynches Narwa a háború végéről és a felszabadulásáról beszél. Noha lengyel és magyar nemzetiségű visszaemlékezőkről van szó, közös bennük, hogy cseh területen érte őket a felszabadulás.

Figyelmeztetés – Közös határok, közös történetek

Figyelmeztetés – Közös határok, közös történetek

Rövid videót ajánlunk a figyelmébe: a felvételen Karel Borský azt meséli el, hogyan szökött meg a lengyelországi Nisko nad Sanem feloszlatott, teljesen még fel sem épített koncentrációs táborából a Szovjetunióba. Nisko nad Sanem tábora az első projektek egyike volt, amelyből személyesen Adolf Eichmann is kivette a részét. Erdélyi Lajos az...

Lengyelországból Magyarországra – Közös határok, közös történetek

Aktualizálva: 17.5.2015 09:27 | Rovat: Cseh történelem, Lengyel történelem, Magyar történelem
Lengyelországból Magyarországra – Közös határok, közös történetek

Rövid videót ajánlunk a figyelmébe: a felvételen Stanislaw Fraczysty és Magdalena Sedláková a Magyarországra szökését mondja el. Miután Németország és a Szovjetunió is megtámadta, Lengyelország olyan hellyé vált, ahonnan sokan emigráltak. Egy részük Magyarországot választotta, főként Budapestet. Úgy tűnt, hogy itt semmilyen veszély nem fe...

Menekülés Lengyelországba – Közös határok, közös történetek

Aktualizálva: 15.5.2015 09:15 | Rovat: Cseh történelem, Lengyel történelem
Menekülés Lengyelországba – Közös határok, közös történetek

Rövid videót ajánlunk a figyelmébe: a felvételen Artur Radvanský, Rozner Miklós és Jan Orlík a Lengyelországba való kivándorlására emlékezik vissza. A Lengyelországba jutáshoz nem véletlenül választották az ostravai régiót.

Teschen (Těšín) lengyel megszállása – Közös határok, közös történetek

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Cseh történelem, Lengyel történelem
Teschen (Těšín) lengyel megszállása – Közös határok, közös történetek

Rövid videofelvételt ajánlunk a figyelmébe, amelyen Henry Heitlinger třineci serdülőkorát idézi fel. A müncheni egyezményt követő időszakban a lengyel kabinet ultimátumot intézett a csehszlovák kormányhoz, amelyben Teschen (Těšín) átengedését követelte, mivelhogy jogot formált erre a területre. A felvételen Henry Heitlinger a német hatalo...

Csehszlovákia megalakulása - történelmi források elemzése

Aktualizálva: 23.11.2012 11:33 | Rovat: Csehország történelme
Csehszlovákia megalakulása - történelmi források elemzése

A munkalap lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlásáról és Csehszlovákia megalakulásáról szóló cseh forrásokkal dolgozzanak. Egy újságcikk és egy reklámplakát elemzéséről, értelmezéséről van szó, mely az USA-ban lévő Cseheket és Szlovákokat buzdította arra, hogy csatlakozzanak a csehszlovák légiókhoz.

Csehszlovákia megalakulása

Aktualizálva: 9.11.2012 16:24 | Rovat: Csehország történelme
Csehszlovákia megalakulása

Ez a rövid prezentáció a független állam megalakulásáért zajló harcok időszakáról számol be. Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése és Közép-Európa új politikai elrendezése- című tanulmányokon alapul, melyeknek szerzője doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Aktualizálva: 9.11.2012 16:23 | Rovat: Csehország történelme
A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelentése utáni közvetlen időszakot mutatja be Prágában, amikor a hazai politikusok és a nyilvánosság nem voltak elé...

_Támogatást

Nemzetközi Visegrádi Alap
Bővebben…

_Bevezetés

Együttműködési ajánlat a V4-es országok tanárainak

Tisztelt kollégák, csehországi, szlovákiai, lengyelországi és magyarországi tanárok,
szeretnénk felkínálni Önöknek, hogy portálunk, nemzetközi rovatában közzétegyék módszertani anyagaikat (oktatási prezentációk, feladatlapok, kommentált forrásdokumentumok és egyebek).
Nagy örömmel töltene el bennünket, ha széles körű együttműködés alakulna ki a visegrádi országok történelemtanárai között, hogy ily módon is lehetőség nyíljon a kölcsönös inspirálódásra.

Érdeklődésük esetén cseh, szlovák és lengyel nyelvű anyagaikat a petr.simicek@moderni-dejiny.cz, a magyar nyelvűeket pedig az arpad.korpas@modern-history.eu e-mail címre várjuk!

_Legolvasottabb cikkek

12.12.

A szabadság hősei - Magyarország története az 1956-os forradalom idején

Magyarország története az 1956-os forradalom idején. A prezentáció 1956 előzményeit, okait, legfontosabb eredm...
28.11.

Az önálló Magyarország születése

A prezentáció az 1918 és 1920 közti Magyarország politikai és gazdasági viszonyaival foglalkozik. Ez az állam ...
28.11.

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció v...
23.10.

Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918–1920

Miroslav Michela tanulmánya az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésének és Csehszlovákia létrejöttének időszakáró...
28.11.

Csehszlovákia megalakulása

Ez a rövid prezentáció a független állam megalakulásáért zajló harcok időszakáról számol be. Az Osztrák-Magyar...

_Legfrissebb cikkek

30.5.

Szomszédok történelme – a visegrádi országok kölcsönös szemléletben és perspektívákban

A történészek 12 tanulmányából, valamint a tanároknak és diákoknak szóló 28 praktikus feladatlapból álló oktat...
17.5.

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek sz...
17.5.

A szabadság áráról – naplóbeli tanúvallomások alapján

Olyan, tanulóknak szóló feladatlapok együttese, amelyek több forrástípussal, az alapvető történelmi fogalmakka...
17.5.

A csehszlovák–lengyel viszály a források tükrében (1918–1920)

A Habsburg Monarchia széthullása olyan kérdés elé állította a cseh és a lengyel politikusokat, hogy miként oss...
17.5.

Pillantások a csehszlovákiai „vad kiűzetésre”

Praktikus módszertani anyagok különféle típusú forrásokra épülő foglalkozáshoz a csehszlovákiai németekkel sze...
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás