Moderní-Dějiny.hu

Beáta Barlová

A szerző cikkei


Mi a szabadságom ára? – a közép-európai kommunista rezsimek

Aktualizálva: 15.5.2015 09:20 | Rovat: Világtörténelem
Mi a szabadságom ára? – a közép-európai kommunista rezsimek

A két feladatlap a történészeknek a Mi a szabadságom ára?  témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek négy ország nemzetközi projektje keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerző – szlovák történelemtanár – korabeli szövegeken, naplón, fényképeken és karikatúrákon alapuló, diákoknak szánt konkrét feladatokat kínál a kö...

Nem minden szabadság szabadság

Aktualizálva: 15.5.2015 09:15 | Rovat: Szlovákia történelme, Csehország történelme
Nem minden szabadság szabadság

A feladatlap a történészeknek a Mi a szabadságom ára? témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek nemzetközi projekt keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerző – szlovák történelemtanár – korabeli szövegeken, fényképeken és anekdotákon alapuló, diákoknak szánt konkrét feladatokat kínál azzal kapcsolatban, hogy az 1948 ...

A felkelők és a Szlovák Nemzeti Felkelésről szóló ünnepségek mint az antifasiszta ellenállásra való hivatalos emlékezés tárgyai

Aktualizálva: 15.5.2015 09:02 | Rovat: Szlovákia történelme
A felkelők és a Szlovák Nemzeti Felkelésről szóló ünnepségek mint az antifasiszta ellenállásra való hivatalos emlékezés tárgyai

A feladatlap a történészeknek az Ember a háborúban, háború az emberben témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek négy ország nemzetközi projektje keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerzők – szlovák történelemtanárok – korabeli szövegeken, fényképeken és karikatúrákon alapuló, a szlovák nemzeti felkelés értelmezése ...

A Szlovák Köztársaság 1939 és 1945 között és az SzNF

Aktualizálva: 9.11.2012 16:34 | Rovat: Szlovákia történelme
A Szlovák Köztársaság 1939 és 1945 között és az SzNF

A prezentáció az 1939 és 1945 közti Szlovák Köztársaság politikai és gazdasági viszonyaival foglalkozik. Ez az állam formálisan függetlenként jött létre és fejlődött, gyakorlatilag azonban több szempontból is a náci Németország csatlósállama volt. A prezentáció első része a bel- és külpolitikával, gazdasági kérdésekkel és az ún. zsidókérd...

Az SzNF két nézőpontból – történelmi források elemzése

Aktualizálva: 9.11.2012 16:33 | Rovat: Szlovákia történelme
Az SzNF két nézőpontból – történelmi források elemzése

Az 1939 és 1945 közti Szlovák Köztársasággal kapcsolatos, a tanulók számára gyűjtött források, melyek a tanulók munkáját segítő kérdésekkel és útmutatóval is elláttak. Az első részét az ellenállással és a Szlovák Nemzeti Felkeléssel foglalkozó források alkotják, a másik része a zsidókérdés témájával foglalkozik.

_Támogatást

Nemzetközi Visegrádi Alap
Bővebben…

_Bevezetés

Együttműködési ajánlat a V4-es országok tanárainak

Tisztelt kollégák, csehországi, szlovákiai, lengyelországi és magyarországi tanárok,
szeretnénk felkínálni Önöknek, hogy portálunk, nemzetközi rovatában közzétegyék módszertani anyagaikat (oktatási prezentációk, feladatlapok, kommentált forrásdokumentumok és egyebek).
Nagy örömmel töltene el bennünket, ha széles körű együttműködés alakulna ki a visegrádi országok történelemtanárai között, hogy ily módon is lehetőség nyíljon a kölcsönös inspirálódásra.

Érdeklődésük esetén cseh, szlovák és lengyel nyelvű anyagaikat a petr.simicek@moderni-dejiny.cz, a magyar nyelvűeket pedig az arpad.korpas@modern-history.eu e-mail címre várjuk!

_Legolvasottabb cikkek

12.12.

A szabadság hősei - Magyarország története az 1956-os forradalom idején

Magyarország története az 1956-os forradalom idején. A prezentáció 1956 előzményeit, okait, legfontosabb eredm...
28.11.

Az önálló Magyarország születése

A prezentáció az 1918 és 1920 közti Magyarország politikai és gazdasági viszonyaival foglalkozik. Ez az állam ...
28.11.

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció v...
23.10.

Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918–1920

Miroslav Michela tanulmánya az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésének és Csehszlovákia létrejöttének időszakáró...
28.11.

Csehszlovákia megalakulása

Ez a rövid prezentáció a független állam megalakulásáért zajló harcok időszakáról számol be. Az Osztrák-Magyar...

_Legfrissebb cikkek

30.5.

Szomszédok történelme – a visegrádi országok kölcsönös szemléletben és perspektívákban

A történészek 12 tanulmányából, valamint a tanároknak és diákoknak szóló 28 praktikus feladatlapból álló oktat...
17.5.

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek sz...
17.5.

A szabadság áráról – naplóbeli tanúvallomások alapján

Olyan, tanulóknak szóló feladatlapok együttese, amelyek több forrástípussal, az alapvető történelmi fogalmakka...
17.5.

A csehszlovák–lengyel viszály a források tükrében (1918–1920)

A Habsburg Monarchia széthullása olyan kérdés elé állította a cseh és a lengyel politikusokat, hogy miként oss...
17.5.

Pillantások a csehszlovákiai „vad kiűzetésre”

Praktikus módszertani anyagok különféle típusú forrásokra épülő foglalkozáshoz a csehszlovákiai németekkel sze...
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás