Moderní-Dějiny.hu

Szerkesztőség

Petr Šimíček

Petr Šimíček

Az Ostrava Poruba városrészében működő Olga Havlová Gimnázium történelemtanára. A 90-es évek derekától diákszemináriumokat szervez és bonyolít le a „Holokauszt – az emberiesség kudarca” és a „A csehszlovák népi demokratikus rendszer az 50-es évek valóságában” témakörökben. Középiskolai diákkonferenciák szervezője az Olga Havlová Gimnáziumban, valamint a „Együtt a történelmen át” („Společně dějinami”) című, cseh nyelvű könyv társszerzője. A cseh oktatásügyi, ifjúsági és sportminisztérium munkacsoportjának tagja. A PANT Polgári Társulás alelnöke. A Prezentációk, Történész a tanárnak és Források rovatok kapcsolattartója.

Jiří Sovadina

Jiří Sovadina

Az Ostrava Poruba városrészében működő Olga Havlová Gimnázium történelemtanára. Diákszemináriumokat szervez és bonyolít le a „Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború korszakában” és az „Ázsia konfliktus terhelte térségei” témakörökben. Középiskolai diákkonferenciák szervezője az Olga Havlová Gimnáziumban, valamint a „Együtt a történelmen át” („Společně dějinami”) című, cseh nyelvű könyv társszerzője. A PANT Polgári Társulás tagja. Főszerkesztő, az Aktuális és a Források rovatok kapcsolattartója.

Petr Pánek

Petr Pánek

1990-től magánvállalkozóként tevékenykedett. Olyan vállalkozást hozott létre, amely Csehországban és Szlovákiában a maga szakterületén – a hazai és külföldi cégek teremtette versenyhelyzetben – a legnagyobbak és a legsikeresebbek közé küzdötte fel magát. Petr Pánek 2005-ben eladta az üzletrészét, s azóta a vállalkozói szférán kívül fejti ki tevékenységét. A PANT Polgári Társulás elnöke. A szerkesztőségben ő felel a szervezési, gazdasági, kereskedelmi és hirdetési ügyekért.

Árpád Korpás

Árpád Korpás

Újságíró, fordító és idegenvezető, történelem–magyar nyelv és irodalom szakon szerzett diplomát a pozsonyi Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Az Új Szó szlovákiai magyar napilap online változatának felelős szerkesztője. A www.moderni-dejiny.hu szerkesztője, magyarországi kapcsolattartó.

Michaela Máchová

Beáta Barlová

Adam Blisa

Adam Blisa

Az Olga Havlová Gimnáziumban érettségizett, 2011 óta a brünni Masaryk Egyetem Jogi Karának hallgatója. Főként kevésbé feldolgozott vagy elfeledett konfliktusokkal, a romák történelmével, valamint a jelenlegi politikai és társadalmi problémák történelmi okaival foglalkozik. A Jidiše Punkele zenekar tagja.

_Támogatást

Nemzetközi Visegrádi Alap
Bővebben…

_Bevezetés

Együttműködési ajánlat a V4-es országok tanárainak

Tisztelt kollégák, csehországi, szlovákiai, lengyelországi és magyarországi tanárok,
szeretnénk felkínálni Önöknek, hogy portálunk, nemzetközi rovatában közzétegyék módszertani anyagaikat (oktatási prezentációk, feladatlapok, kommentált forrásdokumentumok és egyebek).
Nagy örömmel töltene el bennünket, ha széles körű együttműködés alakulna ki a visegrádi országok történelemtanárai között, hogy ily módon is lehetőség nyíljon a kölcsönös inspirálódásra.

Érdeklődésük esetén cseh, szlovák és lengyel nyelvű anyagaikat a petr.simicek@moderni-dejiny.cz, a magyar nyelvűeket pedig az arpad.korpas@modern-history.eu e-mail címre várjuk!

_Legolvasottabb cikkek

12.12.

A szabadság hősei - Magyarország története az 1956-os forradalom idején

Magyarország története az 1956-os forradalom idején. A prezentáció 1956 előzményeit, okait, legfontosabb eredm...
28.11.

Az önálló Magyarország születése

A prezentáció az 1918 és 1920 közti Magyarország politikai és gazdasági viszonyaival foglalkozik. Ez az állam ...
28.11.

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció v...
23.10.

Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918–1920

Miroslav Michela tanulmánya az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésének és Csehszlovákia létrejöttének időszakáró...
28.11.

Csehszlovákia megalakulása

Ez a rövid prezentáció a független állam megalakulásáért zajló harcok időszakáról számol be. Az Osztrák-Magyar...

_Legfrissebb cikkek

30.5.

Szomszédok történelme – a visegrádi országok kölcsönös szemléletben és perspektívákban

A történészek 12 tanulmányából, valamint a tanároknak és diákoknak szóló 28 praktikus feladatlapból álló oktat...
17.5.

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek sz...
17.5.

A szabadság áráról – naplóbeli tanúvallomások alapján

Olyan, tanulóknak szóló feladatlapok együttese, amelyek több forrástípussal, az alapvető történelmi fogalmakka...
17.5.

A csehszlovák–lengyel viszály a források tükrében (1918–1920)

A Habsburg Monarchia széthullása olyan kérdés elé állította a cseh és a lengyel politikusokat, hogy miként oss...
17.5.

Pillantások a csehszlovákiai „vad kiűzetésre”

Praktikus módszertani anyagok különféle típusú forrásokra épülő foglalkozáshoz a csehszlovákiai németekkel sze...
© Minden jog fenntartva 2009 - 2018 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás