Moderní-Dějiny.hu

Oktatás

Trianon és a területek újbóli Magyarországhoz csatolása 1938-ban és 1939-ben

Aktualizálva: 14.5.2015 11:41 | Rovat: Magyarország történelme
Trianon és a területek újbóli Magyarországhoz csatolása 1938-ban és 1939-ben

A két feladatlap a történészeknek az Idegenként a saját országomban? témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek nemzetközi projekt keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerző – magyar történelemtanár – diákoknak szánt konkrét feladatokat (szöveges és képes forrásokkal való foglalkozást) kínál a trianoni békeszerződés, ...

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a müncheni egyezmény és a háború idején, valamint a német lakosság kitelepítésének éveiben. A szerző vázolja a ká...

Idegenként a saját országomban – magyar eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 09:41 | Rovat: Magyarország történelme
Idegenként a saját országomban – magyar eszmefuttatás

Összefoglaló a közép-európai térség 20. századi alapvető történéseiről, eseményeiről, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek helyzetében bekövetkezett változásokra. A szerző figyelemmel kíséri az Osztrák–Magyar Monarchia bukása utáni és a két világháború közti, a második világháború alatti és utáni helyzetet, valamint a közép-európai o...

Ember a háborúban, háború az emberben – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 09:41 | Rovat: Csehország történelme
Ember a háborúban, háború az emberben – cseh eszmefuttatás

A szerző vitába száll azzal a vélekedéssel, miszerint a csehek „nem harcoló nemzet“, amely kiélezett helyzetekben – amikor fegyverrel a kézben kell a szabadság és az állami függetlenség védelmére kelni – inkább az idő előtti megadást választja... Az írás elsősorban a második világháborúban részt vevő csehszlovák ellenállóknak a Cseh–Morva...

Ember a háborúban, háború az emberben – szlovák eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 11:33 | Rovat: Szlovákia történelme
Ember a háborúban, háború az emberben – szlovák eszmefuttatás

Ünneplés és elátkozás. A Szlovák Nemzeti Felkelés (SZNF) résztvevői és ünneplése mint az antifasiszta ellenállás hivatalos felidézése. Az ünnepi megemlékezések a politikai kultúra fontos részét képezik  – formát adnak annak, ami társadalmi szempontból lényegesnek, hozadékkal bírónak tekintendő. Az SZNF hivatalos története és ünneplése töb...

Idegenként a saját országomban – szlovák eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 11:31 | Rovat: Szlovákia történelme
Idegenként a saját országomban – szlovák eszmefuttatás

A nemzetiségi kisebbségek mint a nemzetiségi politika túszai. Gondolatok a 20. századi cseh–szlovák–magyar kapcsolatokról. Az írás célja, hogy a cseh–szlovák–magyar viszonyból vett egyes példákon mutassa be a nacionalista állampolitikákat, amelyek a 20. századi közép-európai társadalmi és kulturális valóság értelmezésének alapvető keretei...

Mi a szabadságom ára? – lengyel eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 11:30 | Rovat: Lengyelország történelme
Mi a szabadságom ára? – lengyel eszmefuttatás

Gondolatok a lengyel kommunizmusról, amely eltért a Csehországban és Magyarországon uralkodó állapotoktól. Lengyelországban – a történelmi hagyományokból, a lengyel katolikus egyház egyedi helyzetéből vagy a néha ezzel a jelzővel csak alig illethető lengyel kommunisták származásából kifolyólag – lényegesen szabadabb volt a társadalom, min...

Mi a szabadságom ára? – szlovák eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 11:33 | Rovat: Szlovákia történelme
Mi a szabadságom ára? – szlovák eszmefuttatás

Eszmefuttatás arról, hogy milyen az emberi szabadság ára egy nem szabad államban. A szerző nagyapja 1946 és 1969 közti naplóbejegyzéseiből kiindulva, alapvonalaiban foglalja össze a második világháború utáni Csehszlovákia történetét – a háború utáni szabad fejlődés reményeitől kezdve, a kommunista rendszer építésének szabadságot tipró idő...

Ember a háborúban, háború az emberben – lengyel eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 11:30 | Rovat: Lengyelország történelme
Ember a háborúban, háború az emberben – lengyel eszmefuttatás

A pusztítást megélt, második világháború utáni Lengyelország más volt, mint az, amelynek 1939. szeptember 1-jén és 17-én a gonosz két birodalmával kellett szembenéznie. Megőrizte a tisztességét. Az írás a lengyelek 1938 és 1945 közti bátor küzdelmeit foglalja össze.

Idegenként a saját országomban – lengyel eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:03 | Rovat: Lengyelország történelme
Idegenként a saját országomban – lengyel eszmefuttatás

Mi a hazafiság? Integráló tényező, vagy inkább gátolja a harmonikus együttélést? Mi a történettudomány szerepe? Arról kell-e szólnia, hogy mi különböztet meg, választ el bennünket, vagy pedig arról, ami összeköt? Kötelesek vagyunk a nemzeti történésekre, eseményekre helyezni a hangsúlyt, vagy inkább azzal kell foglalkoznunk, miként élnek ...

Ember a háborúban, háború az emberben – magyar eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:01 | Rovat: Magyarország történelme
Ember a háborúban, háború az emberben – magyar eszmefuttatás

A tanulmány célja felfedni a közvetlenül a második világháború előtti és az alatti magyar, lengyel, cseh és szlovák történelem közös és eltérő vonásait. Főként az egyszerű ember helyzetét és érzéseit elemzi az oral history szellemében, miközben a magyar események állnak a középpontban – közép-európai kontextusba helyezve.

Mi a szabadságom ára? – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 09:41 | Rovat: Csehország történelme
Mi a szabadságom ára? – cseh eszmefuttatás

Csehszlovákia állampolgárait 1989-ig teljesen megfosztották attól, amit ma magától értetődőnek tartunk. Nem szavatolták a személyi és a vallásszabadságot, de az utazás, a politikai egyesülés, a véleménynyilvánítás, az információterjesztés, a gyülekezés és a szólás szabadságát sem. Az írás azt foglalja össze, hogy konkrétan miként korlátoz...

Mi a szabadságom ára? – magyar eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:02 | Rovat: Magyarország történelme
Mi a szabadságom ára? – magyar eszmefuttatás

A tanulmány a magyar, a lengyel és a csehszlovák szocialista rezsim hétköznapjait mutatja be, megvilágítva azokat a folyamatokat és jelenségeket, amelyek a szocializmus bukása után is tovább éltek az emberek tudatában, amelyek beleivódtak a köztudatba. Az írás feltérképezi azokat a rögzüléseket, amelyek a szocializmus idején jöttek létre,...

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát 1968. szeptember 8-án. A prezentáció teret szentel az önégetés indítékainak, idézeteket tartalmaz Ryszard Siwi...

Részletek Ryszard Siwiec üzenetéből

Aktualizálva: 9.11.2012 16:20 | Rovat: Lengyelország történelme
Részletek Ryszard Siwiec üzenetéből

Feladatlap, amely Az élő fáklya – Ryszard Siwiec című, oktatási célokat szolgáló prezentáció része. Részleteket tartalmaz Ryszard Siwiec magnószalagra mondott üzenetének átiratából. Erősen emotív és apelláló szöveg, vádirat a totalitárius praktikák ellen, és egyben válasz Csehszlovákia 1968-as megszállására. Több olyan kérdést tartalmaz, ...

A Szabad Európa Rádió (RFE) tevékenységéről a hidegháború alatt

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Világtörténelem
A Szabad Európa Rádió (RFE) tevékenységéről a hidegháború alatt

A tanulmány a SZER különféle tevékenységeivel foglalkozik a rádió létezésének különböző időszakaiban. Az írás (amely a SZER Budapesten található levéltári anyagai alapján készült) főleg a rádióállomás hidegháború alatt kifejtett mediális és politikai aktivitásait ragadja meg a bipoláris rendszer viszonyai között. 

George F. Kennan és a containment

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Világtörténelem
George F. Kennan és a containment

A tanulmány témája George F. Kennan külpolitikai koncepcióinak kritikus értékelése, különös tekintettel a containmentre, az ún. feltartóztatási stratégiára. Hogyan és milyen körülmények között határozta meg, és hogyan értelmezték a koncepciót az USA legmagasabb döntéshozói köreiben? Mikor, miért és milyen értelemben változott a containmen...

A szabadság hősei - Magyarország története az 1956-os forradalom idején

Aktualizálva: 14.5.2015 10:04 | Rovat: Magyarország történelme
A szabadság hősei - Magyarország története az 1956-os forradalom idején

Magyarország története az 1956-os forradalom idején. A prezentáció 1956 előzményeit, okait, legfontosabb eredményeit és hatását taglalja.

A Cseh Nemzeti Felkelés -1945 feladatlapok

Aktualizálva: 14.5.2015 10:04 | Rovat: Csehország történelme
A Cseh Nemzeti Felkelés -1945 feladatlapok

A tanulóknak, diákoknak készült feladatlapok lehetővé teszik a tanárok számára a téma átismétlését. Itt a térképekkel, karikatúrákkal folytatandó munkához, valamint az 1945 májusában bekövetkezett alapvető drámai eseményekhez talál kérdéseket.

Az egypártrendszer létrejötte

Aktualizálva: 9.11.2012 16:22 | Rovat: Magyarország történelme
Az egypártrendszer létrejötte

A prezentáció az 1944és 1949 közti Magyarország politikai és gazdasági viszonyaival foglalkozik. Ez az állam a második világháború idején darabjaira zúzott Magyar Királyság utódállamaként jött létre és fejlődött. A katonai vereséget gazdasági összeomlás követte, majd Magyarország szovjet megszállás alá került. Mint vesztes országgal vele ...

_Partnerek

Történelemtanárok EgyleteInstytut Pamięci NarodowejSelye János EgyetemInstitute of History of SASUSC Shoah FoundationYad Vashem
Bővebben…

_Prezentációk

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát ...

_Feladatlapok

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a ma...

_Történészi tanulmányok

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a m...

_Források

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Aktualizálva: 9.11.2012 16:23 | Rovat: Csehország történelme
A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelent...

 
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás