Moderní-Dějiny.hu

Oktatás

Csehszlovákia megalakulása - történelmi források elemzése

Aktualizálva: 23.11.2012 11:33 | Rovat: Csehország történelme
Csehszlovákia megalakulása - történelmi források elemzése

A munkalap lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlásáról és Csehszlovákia megalakulásáról szóló cseh forrásokkal dolgozzanak. Egy újságcikk és egy reklámplakát elemzéséről, értelmezéséről van szó, mely az USA-ban lévő Cseheket és Szlovákokat buzdította arra, hogy csatlakozzanak a csehszlovák légiókhoz.

Az önálló Magyarország születése

Aktualizálva: 9.11.2012 16:25 | Rovat: Magyarország történelme
Az önálló Magyarország születése

A prezentáció az 1918 és 1920 közti Magyarország politikai és gazdasági viszonyaival foglalkozik. Ez az állam az Osztrák Magyar Monarchia alapító országaként jött létre és fejlődött, de az első világháború darabjaira zúzta szét. A katonai vereséget gazdasági összeomlás majd a polgári és a bolsevik forradalom után megszállás alá került. Mi...

Csehszlovákia megalakulása

Aktualizálva: 9.11.2012 16:24 | Rovat: Csehország történelme
Csehszlovákia megalakulása

Ez a rövid prezentáció a független állam megalakulásáért zajló harcok időszakáról számol be. Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése és Közép-Európa új politikai elrendezése- című tanulmányokon alapul, melyeknek szerzője doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.

1956 – Egy vereség diadala?

Aktualizálva: 9.11.2012 16:26 | Rovat: Magyarország történelme
1956 – Egy vereség diadala?

Az alábbi tanulmány az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eseményein tekint végig, és a forradalom belpolitikai és külpolitikai összefüggéseit elemzi. A szerző arra a következtetésre jut, hogy a magyar forradalomnak és szabadságharcnak egyfelől igen erős társadalmi támogatottsága volt, másfelől, hogy az 1956-os események nemzetköz...

Forrásközpontú feladatok az 1956 – Egy vereség diadala? c. tanulmányához

Aktualizálva: 9.11.2012 16:26 | Rovat: Magyarország történelme
Forrásközpontú feladatok az 1956 – Egy vereség diadala? c. tanulmányához

Az alábbi munkalap egy forrásalapú analitikus történelemdidaktikai feladatsor, amely az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc néhány kulcsjelenségét segít feldolgozni. A feladatsor alapját különféle primér források képezik (írott, képi, hivatalos, nem hivatalos), amelyekhez olyan kérdések és feladatok kapcsolódnak, amelyeket hol írás...

Szlovákia az első világháborúban és a CsSzK megalakulása

Aktualizálva: 9.11.2012 16:27 | Rovat: Szlovákia történelme
Szlovákia az első világháborúban és a CsSzK megalakulása

A prezentáció témája a CsSzK kialakulását megelőző időszak fontos eseményeinek bemutatása. A külföldi ellenálláshoz kapcsolódó események és dokumentumok jellemzése mellett helyet kap a háborúnak a szlovák politikai életre gyakorolt hatása, a szlovák politikusok tevékenysége és nyilatkozataik, melyek a CsSzK megalakulása előtt láttak napvi...

Raoul Wallenberg munkásság az újabb kutatások tükrében

Aktualizálva: 9.11.2012 16:27 | Rovat: Magyarország történelme
Raoul Wallenberg munkásság az újabb kutatások tükrében

„Aki megment egy életet, egy világot ment meg...” T. Varga Lajos helytörténész és pedagógus anulmányát a magyarországi zsidók tömegeit megmentő svéd diplomata, Raoul Wallenberg életének és tevékenységének szenteli.

A nagyhatalmak és az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása

Aktualizálva: 20.11.2012 20:25 | Rovat: Magyarország történelme
A nagyhatalmak és az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása

Miként alakult a nyugat-európai nagyhatalmak, Oroszország és az Egyesült Államok álláspontja az Osztrák–Magyar Monarchia jövőjével és a közép-kelet-európai, balkáni rendezéssel kapcsolatban? – ezzel foglalkozik Romsics Ignác ismert magyar történész tanulmánya.

A korrekció meghirdetése - 1953

Aktualizálva: 9.11.2012 16:29 | Rovat: Magyarország történelme
A korrekció meghirdetése - 1953

Rainer M. János magyar történész tanulmánya rövid, lényegre törő összefoglaló a magyar kommunista rendszernek az 1950-es évek első felében elmélyülő válságáról, valamint a problémakezelésre vonatkozó moszkvai és budapesti elképzelésekről, lépésekről.

1945-os Cseh Nemzeti Felkelés

Aktualizálva: 9.11.2012 16:30 | Rovat: Csehország történelme
1945-os Cseh Nemzeti Felkelés

Az oktatási prezentáció alapvető információkat nyújt az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés történetéről. Beszámol a felkelők, Vlaszovék, a szövetséges hadseregek harci akcióiról és a harcok következményeiről. Az anyag forrásokkal és irodalomra való hivatkozással van kellőképpen kiegészítve.

Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918–1920

Aktualizálva: 9.11.2012 16:31 | Rovat: Szlovákia történelme
Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918–1920

Miroslav Michela tanulmánya az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésének és Csehszlovákia létrejöttének időszakáról ad alapvető áttekintést a szlovák nemzet és a mai Szlovákia területe szempontjából. Vázolja, miként alakult a szlovák politikai képviselet viszonyulása Csehszlovákia létrejöttének gondolatához. A szerző megállapítja, hogy a tárg...

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Aktualizálva: 9.11.2012 16:32 | Rovat: Csehország történelme
Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi cseh felkelés előkészületeivel és lefolyásával foglalkozó tanulmány áttekintést nyújt a felkelők tevékenységéről és a szövetséges erők csehországi hadmozdulatairól, külön figyelmet szentelve az Orosz Felszabadító Hadsereg szerepének, és természetesen összefoglalja a Cseh Nemzeti Felkelés következményeit is.

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

Aktualizálva: 20.11.2012 20:31 | Rovat: Szlovákia történelme
A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A munkaanyag lehetőséget biztosít a tanulók és diákok számára, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásáról és a CsSzK megalakulásáról szóló szlovák forrásokkal dolgozzanak, de nemcsak ismert politikusok beszámolóival, hanem az utca emberétől származóakkal is. A történésekben résztvevők visszaemlékezései, véleményük koruk eseményeiről –...

A Szlovák Köztársaság 1939 és 1945 között és az SzNF

Aktualizálva: 9.11.2012 16:34 | Rovat: Szlovákia történelme
A Szlovák Köztársaság 1939 és 1945 között és az SzNF

A prezentáció az 1939 és 1945 közti Szlovák Köztársaság politikai és gazdasági viszonyaival foglalkozik. Ez az állam formálisan függetlenként jött létre és fejlődött, gyakorlatilag azonban több szempontból is a náci Németország csatlósállama volt. A prezentáció első része a bel- és külpolitikával, gazdasági kérdésekkel és az ún. zsidókérd...

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és Közép-Európa új politikai arculata

Aktualizálva: 9.11.2012 16:34 | Rovat: Csehország történelme
Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és Közép-Európa új politikai arculata

A szöveg az I. világháborús külhoni csehszlovák politikai akciók gyökereit és kialakulását elemzi, nyomon követi az Osztrák–Magyar Monarchia veresége és szétverése után létrehozandó csehszlovák államról szóló elképzelések fejlődését, összegzi a nemzetközi helyzet főbb történéseit, melyek a CsSzK létrehozásához vezettek.

Az SzNF két nézőpontból – történelmi források elemzése

Aktualizálva: 9.11.2012 16:33 | Rovat: Szlovákia történelme
Az SzNF két nézőpontból – történelmi források elemzése

Az 1939 és 1945 közti Szlovák Köztársasággal kapcsolatos, a tanulók számára gyűjtött források, melyek a tanulók munkáját segítő kérdésekkel és útmutatóval is elláttak. Az első részét az ellenállással és a Szlovák Nemzeti Felkeléssel foglalkozó források alkotják, a másik része a zsidókérdés témájával foglalkozik.

_Partnerek

Történelemtanárok EgyleteInstytut Pamięci NarodowejSelye János EgyetemInstitute of History of SASUSC Shoah FoundationYad Vashem
Bővebben…

_Prezentációk

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát ...

_Feladatlapok

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a ma...

_Történészi tanulmányok

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a m...

_Források

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Aktualizálva: 9.11.2012 16:23 | Rovat: Csehország történelme
A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelent...

 
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás