Moderní-Dějiny.hu

Prezentációk

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát 1968. szeptember 8-án. A prezentáció teret szentel az önégetés indítékainak, idézeteket tartalmaz Ryszard Siwi...

A szabadság hősei - Magyarország története az 1956-os forradalom idején

Aktualizálva: 14.5.2015 10:04 | Rovat: Magyarország történelme
A szabadság hősei - Magyarország története az 1956-os forradalom idején

Magyarország története az 1956-os forradalom idején. A prezentáció 1956 előzményeit, okait, legfontosabb eredményeit és hatását taglalja.

Az egypártrendszer létrejötte

Aktualizálva: 9.11.2012 16:22 | Rovat: Magyarország történelme
Az egypártrendszer létrejötte

A prezentáció az 1944és 1949 közti Magyarország politikai és gazdasági viszonyaival foglalkozik. Ez az állam a második világháború idején darabjaira zúzott Magyar Királyság utódállamaként jött létre és fejlődött. A katonai vereséget gazdasági összeomlás követte, majd Magyarország szovjet megszállás alá került. Mint vesztes országgal vele ...

Az önálló Magyarország születése

Aktualizálva: 9.11.2012 16:25 | Rovat: Magyarország történelme
Az önálló Magyarország születése

A prezentáció az 1918 és 1920 közti Magyarország politikai és gazdasági viszonyaival foglalkozik. Ez az állam az Osztrák Magyar Monarchia alapító országaként jött létre és fejlődött, de az első világháború darabjaira zúzta szét. A katonai vereséget gazdasági összeomlás majd a polgári és a bolsevik forradalom után megszállás alá került. Mi...

Csehszlovákia megalakulása

Aktualizálva: 9.11.2012 16:24 | Rovat: Csehország történelme
Csehszlovákia megalakulása

Ez a rövid prezentáció a független állam megalakulásáért zajló harcok időszakáról számol be. Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése és Közép-Európa új politikai elrendezése- című tanulmányokon alapul, melyeknek szerzője doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.

Szlovákia az első világháborúban és a CsSzK megalakulása

Aktualizálva: 9.11.2012 16:27 | Rovat: Szlovákia történelme
Szlovákia az első világháborúban és a CsSzK megalakulása

A prezentáció témája a CsSzK kialakulását megelőző időszak fontos eseményeinek bemutatása. A külföldi ellenálláshoz kapcsolódó események és dokumentumok jellemzése mellett helyet kap a háborúnak a szlovák politikai életre gyakorolt hatása, a szlovák politikusok tevékenysége és nyilatkozataik, melyek a CsSzK megalakulása előtt láttak napvi...

1945-os Cseh Nemzeti Felkelés

Aktualizálva: 9.11.2012 16:30 | Rovat: Csehország történelme
1945-os Cseh Nemzeti Felkelés

Az oktatási prezentáció alapvető információkat nyújt az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés történetéről. Beszámol a felkelők, Vlaszovék, a szövetséges hadseregek harci akcióiról és a harcok következményeiről. Az anyag forrásokkal és irodalomra való hivatkozással van kellőképpen kiegészítve.

A Szlovák Köztársaság 1939 és 1945 között és az SzNF

Aktualizálva: 9.11.2012 16:34 | Rovat: Szlovákia történelme
A Szlovák Köztársaság 1939 és 1945 között és az SzNF

A prezentáció az 1939 és 1945 közti Szlovák Köztársaság politikai és gazdasági viszonyaival foglalkozik. Ez az állam formálisan függetlenként jött létre és fejlődött, gyakorlatilag azonban több szempontból is a náci Németország csatlósállama volt. A prezentáció első része a bel- és külpolitikával, gazdasági kérdésekkel és az ún. zsidókérd...

_Partnerek

Történelemtanárok EgyleteInstytut Pamięci NarodowejSelye János EgyetemInstitute of History of SASUSC Shoah FoundationYad Vashem
Bővebben…

_Prezentációk

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát ...

_Feladatlapok

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a ma...

_Történészi tanulmányok

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a m...

_Források

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Aktualizálva: 9.11.2012 16:23 | Rovat: Csehország történelme
A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelent...

 
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás