Moderní-Dějiny.hu

Feladatlapok

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a magyarországi tüntetéseket és forradalmat. Egyben elmélkedésre is ösztönöznek azzal kapcsolatban, hogy 1956-ban ...

A szabadság áráról – naplóbeli tanúvallomások alapján

Aktualizálva: 17.5.2015 09:25 | Rovat: Szlovákia történelme
A szabadság áráról – naplóbeli tanúvallomások alapján

Olyan, tanulóknak szóló feladatlapok együttese, amelyek több forrástípussal, az alapvető történelmi fogalmakkal és jellemzésekkel való munkára alapoznak. A kiindulási szövegek Miroslav Londák szlovák történésznek, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete munkatársának a Mi a szabadságom ára? című tanulmányában közzétett na...

A csehszlovák–lengyel viszály a források tükrében (1918–1920)

Aktualizálva: 17.5.2015 09:22 | Rovat: Csehország történelme, Lengyelország történelme
A csehszlovák–lengyel viszály a források tükrében (1918–1920)

A Habsburg Monarchia széthullása olyan kérdés elé állította a cseh és a lengyel politikusokat, hogy miként osszák fel a két utódállam között Teschen (Těšín) térségét. A feladatlapok együttese korabeli szövegek és ikonikus források alapján segít megértetni a tanulókkal a „tescheni kérdést”, annak megoldását és mai hatását.

Pillantások a csehszlovákiai „vad kiűzetésre”

Aktualizálva: 17.5.2015 08:56 | Rovat: Csehország történelme
Pillantások a csehszlovákiai „vad kiűzetésre”

Praktikus módszertani anyagok különféle típusú forrásokra épülő foglalkozáshoz a csehszlovákiai németekkel szemben a második világháború után, 1945 nyarán elkövetett erőszak problémaköréről. Az anyagnak része fényképes és írásos forrás értelmezése, valamint olyan feladat is, hogy a diákok fogalmazzanak szöveget a háború utáni erőszak áldo...

Idegenként a saját országomban – 1968 márciusa

Aktualizálva: 17.5.2015 09:25 | Rovat: Lengyelország történelme
Idegenként a saját országomban – 1968 márciusa

A feladatlap a történészeknek az Idegenként a saját országomban? témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek négy ország nemzetközi projektje keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerző – lengyel módszertani szakember és történelemtanár – forrásokat tesz közzé benne a lengyelországi diáktüntetésekkel és a lengyel kommun...

Az 1956-os poznani tüntetésekkel kapcsolatos reflexiók a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 15.5.2015 09:52 | Rovat: Lengyelország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os poznani tüntetésekkel kapcsolatos reflexiók a csehszlovák sajtóban

Praktikus módszertani anyagok a korabeli – a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjából, a Rudé právoból vett – fényképekre és cikkekre épülő foglalkozáshoz. Ezeknek az anyagoknak az elemzésével a tanulók könnyebben megérthetik, miként magyarázta az akkori csehszlovák propaganda a szomszédos Lengyelországban zajló rendszerellenes tiltak...

A megszállás élménye – a prágai tavasz vége

Aktualizálva: 15.5.2015 09:30 | Rovat: Csehország történelme
A megszállás élménye – a prágai tavasz vége

A feladatlapok együttese az 1968-as Csehszlovákiára vonatkozó korabeli forrásokat (szövegeket, fényképeket és karikatúrákat) tartalmaz. A tanulók kérdések és feladatok segítségével ismerkedhetnek meg olyan gesztusokkal, akciókkal, amelyekkel a megszállt ország lakosai a „testvéri” országok katonai támadására reagáltak a nemzetközi jog e p...

Lengyelország mint a Cseh–Morva Protektorátusból menekülők menedékhelye

Aktualizálva: 15.5.2015 09:25 | Rovat: Lengyelország történelme, Csehország történelme
Lengyelország mint a Cseh–Morva Protektorátusból menekülők menedékhelye

A második Csehszlovák Köztársaság megszűnését és a maradék cseh területeknek a Nagynémet Birodalom általi, 1938. március 15-i megszállását követően csehszlovák állampolgárok kezdtek Lengyelországba menekülni azzal a céllal, hogy részt vegyenek a Csehszlovákia újbóli létrehozásáért folytatott külföldi küzdelemben. A feladatlapok kérdései é...

Mi a szabadságom ára? – a közép-európai kommunista rezsimek

Aktualizálva: 15.5.2015 09:20 | Rovat: Világtörténelem
Mi a szabadságom ára? – a közép-európai kommunista rezsimek

A két feladatlap a történészeknek a Mi a szabadságom ára?  témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek négy ország nemzetközi projektje keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerző – szlovák történelemtanár – korabeli szövegeken, naplón, fényképeken és karikatúrákon alapuló, diákoknak szánt konkrét feladatokat kínál a kö...

Nem minden szabadság szabadság

Aktualizálva: 15.5.2015 09:15 | Rovat: Szlovákia történelme, Csehország történelme
Nem minden szabadság szabadság

A feladatlap a történészeknek a Mi a szabadságom ára? témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek nemzetközi projekt keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerző – szlovák történelemtanár – korabeli szövegeken, fényképeken és anekdotákon alapuló, diákoknak szánt konkrét feladatokat kínál azzal kapcsolatban, hogy az 1948 ...

Idegenként a saját országomban – szlovákok, csehek, magyarok, zsidók és németek

Aktualizálva: 15.5.2015 09:07 | Rovat: Szlovákia történelme, Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – szlovákok, csehek, magyarok, zsidók és németek

A két feladatlap a történészeknek az Idegenként a saját országomban? témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek négy ország nemzetközi projektje keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerző – szlovák történelemtanár – korabeli szövegeken, térképeken, fényképeken és karikatúrákon alapuló, a nemzet és a kisebbségek problé...

A felkelők és a Szlovák Nemzeti Felkelésről szóló ünnepségek mint az antifasiszta ellenállásra való hivatalos emlékezés tárgyai

Aktualizálva: 15.5.2015 09:02 | Rovat: Szlovákia történelme
A felkelők és a Szlovák Nemzeti Felkelésről szóló ünnepségek mint az antifasiszta ellenállásra való hivatalos emlékezés tárgyai

A feladatlap a történészeknek az Ember a háborúban, háború az emberben témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek négy ország nemzetközi projektje keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerzők – szlovák történelemtanárok – korabeli szövegeken, fényképeken és karikatúrákon alapuló, a szlovák nemzeti felkelés értelmezése ...

A szabadságom ára – a 20. század 70-es éveinek lengyel demokratikus ellenzéke

Aktualizálva: 15.5.2015 09:00 | Rovat: Lengyelország történelme

A feladatlap a történészeknek a Mi a szabadságom ára? témakörében írt szövegeit egészíti ki, amelyek nemzetközi projekt keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerző – lengyel módszertani szakember és történelemtanár – három forráscsoportot tár elénk, valamint diákoknak szánt feladatokat a 20. század 70-es éveiben zajló l...

A harcoló Szolidaritás – földalatti posta a rendkívüli állapot idején

Aktualizálva: 15.5.2015 08:46 | Rovat: Lengyelország történelme
A harcoló Szolidaritás – földalatti posta a rendkívüli állapot idején

Ezen a feladatlapon a szerző – lengyel módszertani szakember és történelemtanár – egyedi korabeli forrást tesz közzé: az 1986. december 13-án, az 1981-es lengyelországi események 5. évfordulóján a lengyel földalatti mozgalom által kiadott bélyegkisívét. Az anyagot olyan feladatok egészítik ki, amelyek megkönnyítik e bélyegek szimbólumaina...

Ember a háborúban, háború az emberben – a holokauszt

Aktualizálva: 15.5.2015 08:42 | Rovat: Világtörténelem
Ember a háborúban, háború az emberben – a holokauszt

A feladatlap a történészeknek az Ember a háborúban, háború az emberben témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek négy ország nemzetközi projektje keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerző – lengyel módszertani szakember és történelemtanár – több forrástípust tesz közzé a zsidók második világháború alatti sorsát ille...

Ember a háborúban, háború az emberben – a lengyelek migrációja az 1939 és 1949 közti időszakban

Aktualizálva: 15.5.2015 08:34 | Rovat: Lengyelország történelme
Ember a háborúban, háború az emberben – a lengyelek migrációja az 1939 és 1949 közti időszakban

A feladatlap a történészeknek az Ember a háborúban, háború az emberben témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek nemzetközi projekt keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerző – lengyel módszertani szakember és történelemtanár – forrásokat tesz közzé a lengyelek második világháború alatti és utáni kiűzésével, kitelepí...

A szabadságom ára – Ryszard Siwiec és Jan Palach

Aktualizálva: 15.5.2015 08:22 | Rovat: Csehország történelme, Lengyelország történelme
A szabadságom ára – Ryszard Siwiec és Jan Palach

A feladatlap a történészeknek a Mi a szabadságom ára? témakörében írt szövegeit egészíti ki, amelyek nemzetközi projekt keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerző – lengyel módszertani szakember és történelemtanár – a Ryszard Siwiec és Jan Palach önégetésével kapcsolatos korabeli fényképeken és szövegeken alapuló konkr...

Idegenként a saját országomban – a „Visztula” művelet

Aktualizálva: 15.5.2015 08:14 | Rovat: Lengyelország történelme
Idegenként a saját országomban – a „Visztula” művelet

A feladatlap a történészeknek az Idegenként a saját országomban? témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek négy ország nemzetközi projektje keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerző – lengyel módszertani szakember és történelemtanár – a diákoknak szánt feladatokkal és kérdésekkel kiegészített forrásokat tesz közzé a...

A szabadságom ára – Magyarország és a közép-európai kommunista rendszerek

Aktualizálva: 15.5.2015 08:00 | Rovat: Magyarország történelme
A szabadságom ára – Magyarország és a közép-európai kommunista rendszerek

A három feladatlap a történészeknek a Mi a szabadságom ára? témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek nemzetközi projekt keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. Szerzői – magyar történelemtanárok – diákoknak szánt konkrét feladatokat (szöveges és képes forrásokkal való foglalkozást) kínálnak. A témakör: a második világhábo...

A magyarországi zsidók a második világháború idején

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme
A magyarországi zsidók a második világháború idején

A két feladatlap a történészeknek az Ember a háborúban, háború az emberben témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek nemzetközi projekt keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. Szerzője – magyar történelemtanár – diákoknak szánt konkrét feladatokat (szöveges és képes forrásokkal való foglalkozást) kínál az antiszemitizmus é...

_Partnerek

Történelemtanárok EgyleteInstytut Pamięci NarodowejSelye János EgyetemInstitute of History of SASUSC Shoah FoundationYad Vashem
Bővebben…

_Prezentációk

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát ...

_Feladatlapok

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a ma...

_Történészi tanulmányok

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a m...

_Források

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Aktualizálva: 9.11.2012 16:23 | Rovat: Csehország történelme
A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelent...

 
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás