Moderní-Dějiny.hu

Csehország történelme

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a magyarországi tüntetéseket és forradalmat. Egyben elmélkedésre is ösztönöznek azzal kapcsolatban, hogy 1956-ban ...

A csehszlovák–lengyel viszály a források tükrében (1918–1920)

Aktualizálva: 17.5.2015 09:22 | Rovat: Csehország történelme, Lengyelország történelme
A csehszlovák–lengyel viszály a források tükrében (1918–1920)

A Habsburg Monarchia széthullása olyan kérdés elé állította a cseh és a lengyel politikusokat, hogy miként osszák fel a két utódállam között Teschen (Těšín) térségét. A feladatlapok együttese korabeli szövegek és ikonikus források alapján segít megértetni a tanulókkal a „tescheni kérdést”, annak megoldását és mai hatását.

Pillantások a csehszlovákiai „vad kiűzetésre”

Aktualizálva: 17.5.2015 08:56 | Rovat: Csehország történelme
Pillantások a csehszlovákiai „vad kiűzetésre”

Praktikus módszertani anyagok különféle típusú forrásokra épülő foglalkozáshoz a csehszlovákiai németekkel szemben a második világháború után, 1945 nyarán elkövetett erőszak problémaköréről. Az anyagnak része fényképes és írásos forrás értelmezése, valamint olyan feladat is, hogy a diákok fogalmazzanak szöveget a háború utáni erőszak áldo...

Az 1956-os poznani tüntetésekkel kapcsolatos reflexiók a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 15.5.2015 09:52 | Rovat: Lengyelország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os poznani tüntetésekkel kapcsolatos reflexiók a csehszlovák sajtóban

Praktikus módszertani anyagok a korabeli – a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjából, a Rudé právoból vett – fényképekre és cikkekre épülő foglalkozáshoz. Ezeknek az anyagoknak az elemzésével a tanulók könnyebben megérthetik, miként magyarázta az akkori csehszlovák propaganda a szomszédos Lengyelországban zajló rendszerellenes tiltak...

A megszállás élménye – a prágai tavasz vége

Aktualizálva: 15.5.2015 09:30 | Rovat: Csehország történelme
A megszállás élménye – a prágai tavasz vége

A feladatlapok együttese az 1968-as Csehszlovákiára vonatkozó korabeli forrásokat (szövegeket, fényképeket és karikatúrákat) tartalmaz. A tanulók kérdések és feladatok segítségével ismerkedhetnek meg olyan gesztusokkal, akciókkal, amelyekkel a megszállt ország lakosai a „testvéri” országok katonai támadására reagáltak a nemzetközi jog e p...

Lengyelország mint a Cseh–Morva Protektorátusból menekülők menedékhelye

Aktualizálva: 15.5.2015 09:25 | Rovat: Lengyelország történelme, Csehország történelme
Lengyelország mint a Cseh–Morva Protektorátusból menekülők menedékhelye

A második Csehszlovák Köztársaság megszűnését és a maradék cseh területeknek a Nagynémet Birodalom általi, 1938. március 15-i megszállását követően csehszlovák állampolgárok kezdtek Lengyelországba menekülni azzal a céllal, hogy részt vegyenek a Csehszlovákia újbóli létrehozásáért folytatott külföldi küzdelemben. A feladatlapok kérdései é...

Nem minden szabadság szabadság

Aktualizálva: 15.5.2015 09:15 | Rovat: Szlovákia történelme, Csehország történelme
Nem minden szabadság szabadság

A feladatlap a történészeknek a Mi a szabadságom ára? témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek nemzetközi projekt keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerző – szlovák történelemtanár – korabeli szövegeken, fényképeken és anekdotákon alapuló, diákoknak szánt konkrét feladatokat kínál azzal kapcsolatban, hogy az 1948 ...

Idegenként a saját országomban – szlovákok, csehek, magyarok, zsidók és németek

Aktualizálva: 15.5.2015 09:07 | Rovat: Szlovákia történelme, Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – szlovákok, csehek, magyarok, zsidók és németek

A két feladatlap a történészeknek az Idegenként a saját országomban? témakörében írt szövegeit egészíti ki. Ezek négy ország nemzetközi projektje keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerző – szlovák történelemtanár – korabeli szövegeken, térképeken, fényképeken és karikatúrákon alapuló, a nemzet és a kisebbségek problé...

A szabadságom ára – Ryszard Siwiec és Jan Palach

Aktualizálva: 15.5.2015 08:22 | Rovat: Csehország történelme, Lengyelország történelme
A szabadságom ára – Ryszard Siwiec és Jan Palach

A feladatlap a történészeknek a Mi a szabadságom ára? témakörében írt szövegeit egészíti ki, amelyek nemzetközi projekt keretében jöttek létre, és megjelentek a portálunkon. A szerző – lengyel módszertani szakember és történelemtanár – a Ryszard Siwiec és Jan Palach önégetésével kapcsolatos korabeli fényképeken és szövegeken alapuló konkr...

A Cseh Nemzeti Felkelés -1945 feladatlapok

Aktualizálva: 14.5.2015 10:04 | Rovat: Csehország történelme
A Cseh Nemzeti Felkelés -1945 feladatlapok

A tanulóknak, diákoknak készült feladatlapok lehetővé teszik a tanárok számára a téma átismétlését. Itt a térképekkel, karikatúrákkal folytatandó munkához, valamint az 1945 májusában bekövetkezett alapvető drámai eseményekhez talál kérdéseket.

Csehszlovákia megalakulása - történelmi források elemzése

Aktualizálva: 23.11.2012 11:33 | Rovat: Csehország történelme
Csehszlovákia megalakulása - történelmi források elemzése

A munkalap lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlásáról és Csehszlovákia megalakulásáról szóló cseh forrásokkal dolgozzanak. Egy újságcikk és egy reklámplakát elemzéséről, értelmezéséről van szó, mely az USA-ban lévő Cseheket és Szlovákokat buzdította arra, hogy csatlakozzanak a csehszlovák légiókhoz.

_Partnerek

Történelemtanárok EgyleteInstytut Pamięci NarodowejSelye János EgyetemInstitute of History of SASUSC Shoah FoundationYad Vashem
Bővebben…

_Prezentációk

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát ...

_Feladatlapok

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a ma...

_Történészi tanulmányok

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a m...

_Források

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Aktualizálva: 9.11.2012 16:23 | Rovat: Csehország történelme
A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelent...

 
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás