Moderní-Dějiny.hu

Történészi tanulmányok

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a müncheni egyezmény és a háború idején, valamint a német lakosság kitelepítésének éveiben. A szerző vázolja a ká...

Idegenként a saját országomban – magyar eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 09:41 | Rovat: Magyarország történelme
Idegenként a saját országomban – magyar eszmefuttatás

Összefoglaló a közép-európai térség 20. századi alapvető történéseiről, eseményeiről, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek helyzetében bekövetkezett változásokra. A szerző figyelemmel kíséri az Osztrák–Magyar Monarchia bukása utáni és a két világháború közti, a második világháború alatti és utáni helyzetet, valamint a közép-európai o...

Ember a háborúban, háború az emberben – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 09:41 | Rovat: Csehország történelme
Ember a háborúban, háború az emberben – cseh eszmefuttatás

A szerző vitába száll azzal a vélekedéssel, miszerint a csehek „nem harcoló nemzet“, amely kiélezett helyzetekben – amikor fegyverrel a kézben kell a szabadság és az állami függetlenség védelmére kelni – inkább az idő előtti megadást választja... Az írás elsősorban a második világháborúban részt vevő csehszlovák ellenállóknak a Cseh–Morva...

Ember a háborúban, háború az emberben – szlovák eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 11:33 | Rovat: Szlovákia történelme
Ember a háborúban, háború az emberben – szlovák eszmefuttatás

Ünneplés és elátkozás. A Szlovák Nemzeti Felkelés (SZNF) résztvevői és ünneplése mint az antifasiszta ellenállás hivatalos felidézése. Az ünnepi megemlékezések a politikai kultúra fontos részét képezik  – formát adnak annak, ami társadalmi szempontból lényegesnek, hozadékkal bírónak tekintendő. Az SZNF hivatalos története és ünneplése töb...

Idegenként a saját országomban – szlovák eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 11:31 | Rovat: Szlovákia történelme
Idegenként a saját országomban – szlovák eszmefuttatás

A nemzetiségi kisebbségek mint a nemzetiségi politika túszai. Gondolatok a 20. századi cseh–szlovák–magyar kapcsolatokról. Az írás célja, hogy a cseh–szlovák–magyar viszonyból vett egyes példákon mutassa be a nacionalista állampolitikákat, amelyek a 20. századi közép-európai társadalmi és kulturális valóság értelmezésének alapvető keretei...

Mi a szabadságom ára? – lengyel eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 11:30 | Rovat: Lengyelország történelme
Mi a szabadságom ára? – lengyel eszmefuttatás

Gondolatok a lengyel kommunizmusról, amely eltért a Csehországban és Magyarországon uralkodó állapotoktól. Lengyelországban – a történelmi hagyományokból, a lengyel katolikus egyház egyedi helyzetéből vagy a néha ezzel a jelzővel csak alig illethető lengyel kommunisták származásából kifolyólag – lényegesen szabadabb volt a társadalom, min...

Mi a szabadságom ára? – szlovák eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 11:33 | Rovat: Szlovákia történelme
Mi a szabadságom ára? – szlovák eszmefuttatás

Eszmefuttatás arról, hogy milyen az emberi szabadság ára egy nem szabad államban. A szerző nagyapja 1946 és 1969 közti naplóbejegyzéseiből kiindulva, alapvonalaiban foglalja össze a második világháború utáni Csehszlovákia történetét – a háború utáni szabad fejlődés reményeitől kezdve, a kommunista rendszer építésének szabadságot tipró idő...

Ember a háborúban, háború az emberben – lengyel eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 11:30 | Rovat: Lengyelország történelme
Ember a háborúban, háború az emberben – lengyel eszmefuttatás

A pusztítást megélt, második világháború utáni Lengyelország más volt, mint az, amelynek 1939. szeptember 1-jén és 17-én a gonosz két birodalmával kellett szembenéznie. Megőrizte a tisztességét. Az írás a lengyelek 1938 és 1945 közti bátor küzdelmeit foglalja össze.

Idegenként a saját országomban – lengyel eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:03 | Rovat: Lengyelország történelme
Idegenként a saját országomban – lengyel eszmefuttatás

Mi a hazafiság? Integráló tényező, vagy inkább gátolja a harmonikus együttélést? Mi a történettudomány szerepe? Arról kell-e szólnia, hogy mi különböztet meg, választ el bennünket, vagy pedig arról, ami összeköt? Kötelesek vagyunk a nemzeti történésekre, eseményekre helyezni a hangsúlyt, vagy inkább azzal kell foglalkoznunk, miként élnek ...

Ember a háborúban, háború az emberben – magyar eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:01 | Rovat: Magyarország történelme
Ember a háborúban, háború az emberben – magyar eszmefuttatás

A tanulmány célja felfedni a közvetlenül a második világháború előtti és az alatti magyar, lengyel, cseh és szlovák történelem közös és eltérő vonásait. Főként az egyszerű ember helyzetét és érzéseit elemzi az oral history szellemében, miközben a magyar események állnak a középpontban – közép-európai kontextusba helyezve.

Mi a szabadságom ára? – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 09:41 | Rovat: Csehország történelme
Mi a szabadságom ára? – cseh eszmefuttatás

Csehszlovákia állampolgárait 1989-ig teljesen megfosztották attól, amit ma magától értetődőnek tartunk. Nem szavatolták a személyi és a vallásszabadságot, de az utazás, a politikai egyesülés, a véleménynyilvánítás, az információterjesztés, a gyülekezés és a szólás szabadságát sem. Az írás azt foglalja össze, hogy konkrétan miként korlátoz...

Mi a szabadságom ára? – magyar eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:02 | Rovat: Magyarország történelme
Mi a szabadságom ára? – magyar eszmefuttatás

A tanulmány a magyar, a lengyel és a csehszlovák szocialista rezsim hétköznapjait mutatja be, megvilágítva azokat a folyamatokat és jelenségeket, amelyek a szocializmus bukása után is tovább éltek az emberek tudatában, amelyek beleivódtak a köztudatba. Az írás feltérképezi azokat a rögzüléseket, amelyek a szocializmus idején jöttek létre,...

A Szabad Európa Rádió (RFE) tevékenységéről a hidegháború alatt

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Világtörténelem
A Szabad Európa Rádió (RFE) tevékenységéről a hidegháború alatt

A tanulmány a SZER különféle tevékenységeivel foglalkozik a rádió létezésének különböző időszakaiban. Az írás (amely a SZER Budapesten található levéltári anyagai alapján készült) főleg a rádióállomás hidegháború alatt kifejtett mediális és politikai aktivitásait ragadja meg a bipoláris rendszer viszonyai között. 

George F. Kennan és a containment

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Világtörténelem
George F. Kennan és a containment

A tanulmány témája George F. Kennan külpolitikai koncepcióinak kritikus értékelése, különös tekintettel a containmentre, az ún. feltartóztatási stratégiára. Hogyan és milyen körülmények között határozta meg, és hogyan értelmezték a koncepciót az USA legmagasabb döntéshozói köreiben? Mikor, miért és milyen értelemben változott a containmen...

1956 – Egy vereség diadala?

Aktualizálva: 9.11.2012 16:26 | Rovat: Magyarország történelme
1956 – Egy vereség diadala?

Az alábbi tanulmány az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eseményein tekint végig, és a forradalom belpolitikai és külpolitikai összefüggéseit elemzi. A szerző arra a következtetésre jut, hogy a magyar forradalomnak és szabadságharcnak egyfelől igen erős társadalmi támogatottsága volt, másfelől, hogy az 1956-os események nemzetköz...

Raoul Wallenberg munkásság az újabb kutatások tükrében

Aktualizálva: 9.11.2012 16:27 | Rovat: Magyarország történelme
Raoul Wallenberg munkásság az újabb kutatások tükrében

„Aki megment egy életet, egy világot ment meg...” T. Varga Lajos helytörténész és pedagógus anulmányát a magyarországi zsidók tömegeit megmentő svéd diplomata, Raoul Wallenberg életének és tevékenységének szenteli.

A nagyhatalmak és az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása

Aktualizálva: 20.11.2012 20:25 | Rovat: Magyarország történelme
A nagyhatalmak és az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása

Miként alakult a nyugat-európai nagyhatalmak, Oroszország és az Egyesült Államok álláspontja az Osztrák–Magyar Monarchia jövőjével és a közép-kelet-európai, balkáni rendezéssel kapcsolatban? – ezzel foglalkozik Romsics Ignác ismert magyar történész tanulmánya.

A korrekció meghirdetése - 1953

Aktualizálva: 9.11.2012 16:29 | Rovat: Magyarország történelme
A korrekció meghirdetése - 1953

Rainer M. János magyar történész tanulmánya rövid, lényegre törő összefoglaló a magyar kommunista rendszernek az 1950-es évek első felében elmélyülő válságáról, valamint a problémakezelésre vonatkozó moszkvai és budapesti elképzelésekről, lépésekről.

Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918–1920

Aktualizálva: 9.11.2012 16:31 | Rovat: Szlovákia történelme
Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918–1920

Miroslav Michela tanulmánya az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésének és Csehszlovákia létrejöttének időszakáról ad alapvető áttekintést a szlovák nemzet és a mai Szlovákia területe szempontjából. Vázolja, miként alakult a szlovák politikai képviselet viszonyulása Csehszlovákia létrejöttének gondolatához. A szerző megállapítja, hogy a tárg...

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Aktualizálva: 9.11.2012 16:32 | Rovat: Csehország történelme
Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi cseh felkelés előkészületeivel és lefolyásával foglalkozó tanulmány áttekintést nyújt a felkelők tevékenységéről és a szövetséges erők csehországi hadmozdulatairól, külön figyelmet szentelve az Orosz Felszabadító Hadsereg szerepének, és természetesen összefoglalja a Cseh Nemzeti Felkelés következményeit is.

_Partnerek

Történelemtanárok EgyleteInstytut Pamięci NarodowejSelye János EgyetemInstitute of History of SASUSC Shoah FoundationYad Vashem
Bővebben…

_Prezentációk

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát ...

_Feladatlapok

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a ma...

_Történészi tanulmányok

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a m...

_Források

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Aktualizálva: 9.11.2012 16:23 | Rovat: Csehország történelme
A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelent...

 
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás