Moderní-Dějiny.hu

Magyarország történelme

Idegenként a saját országomban – magyar eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 09:41 | Rovat: Magyarország történelme
Idegenként a saját országomban – magyar eszmefuttatás

Összefoglaló a közép-európai térség 20. századi alapvető történéseiről, eseményeiről, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek helyzetében bekövetkezett változásokra. A szerző figyelemmel kíséri az Osztrák–Magyar Monarchia bukása utáni és a két világháború közti, a második világháború alatti és utáni helyzetet, valamint a közép-európai o...

Ember a háborúban, háború az emberben – magyar eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:01 | Rovat: Magyarország történelme
Ember a háborúban, háború az emberben – magyar eszmefuttatás

A tanulmány célja felfedni a közvetlenül a második világháború előtti és az alatti magyar, lengyel, cseh és szlovák történelem közös és eltérő vonásait. Főként az egyszerű ember helyzetét és érzéseit elemzi az oral history szellemében, miközben a magyar események állnak a középpontban – közép-európai kontextusba helyezve.

Mi a szabadságom ára? – magyar eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:02 | Rovat: Magyarország történelme
Mi a szabadságom ára? – magyar eszmefuttatás

A tanulmány a magyar, a lengyel és a csehszlovák szocialista rezsim hétköznapjait mutatja be, megvilágítva azokat a folyamatokat és jelenségeket, amelyek a szocializmus bukása után is tovább éltek az emberek tudatában, amelyek beleivódtak a köztudatba. Az írás feltérképezi azokat a rögzüléseket, amelyek a szocializmus idején jöttek létre,...

1956 – Egy vereség diadala?

Aktualizálva: 9.11.2012 16:26 | Rovat: Magyarország történelme
1956 – Egy vereség diadala?

Az alábbi tanulmány az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eseményein tekint végig, és a forradalom belpolitikai és külpolitikai összefüggéseit elemzi. A szerző arra a következtetésre jut, hogy a magyar forradalomnak és szabadságharcnak egyfelől igen erős társadalmi támogatottsága volt, másfelől, hogy az 1956-os események nemzetköz...

Raoul Wallenberg munkásság az újabb kutatások tükrében

Aktualizálva: 9.11.2012 16:27 | Rovat: Magyarország történelme
Raoul Wallenberg munkásság az újabb kutatások tükrében

„Aki megment egy életet, egy világot ment meg...” T. Varga Lajos helytörténész és pedagógus anulmányát a magyarországi zsidók tömegeit megmentő svéd diplomata, Raoul Wallenberg életének és tevékenységének szenteli.

A nagyhatalmak és az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása

Aktualizálva: 20.11.2012 20:25 | Rovat: Magyarország történelme
A nagyhatalmak és az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása

Miként alakult a nyugat-európai nagyhatalmak, Oroszország és az Egyesült Államok álláspontja az Osztrák–Magyar Monarchia jövőjével és a közép-kelet-európai, balkáni rendezéssel kapcsolatban? – ezzel foglalkozik Romsics Ignác ismert magyar történész tanulmánya.

A korrekció meghirdetése - 1953

Aktualizálva: 9.11.2012 16:29 | Rovat: Magyarország történelme
A korrekció meghirdetése - 1953

Rainer M. János magyar történész tanulmánya rövid, lényegre törő összefoglaló a magyar kommunista rendszernek az 1950-es évek első felében elmélyülő válságáról, valamint a problémakezelésre vonatkozó moszkvai és budapesti elképzelésekről, lépésekről.

_Partnerek

Történelemtanárok EgyleteInstytut Pamięci NarodowejSelye János EgyetemInstitute of History of SASUSC Shoah FoundationYad Vashem
Bővebben…

_Prezentációk

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát ...

_Feladatlapok

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a ma...

_Történészi tanulmányok

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a m...

_Források

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Aktualizálva: 9.11.2012 16:23 | Rovat: Csehország történelme
A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelent...

 
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás