Moderní-Dějiny.hu

Szlovákia történelme

Ember a háborúban, háború az emberben – szlovák eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 11:33 | Rovat: Szlovákia történelme
Ember a háborúban, háború az emberben – szlovák eszmefuttatás

Ünneplés és elátkozás. A Szlovák Nemzeti Felkelés (SZNF) résztvevői és ünneplése mint az antifasiszta ellenállás hivatalos felidézése. Az ünnepi megemlékezések a politikai kultúra fontos részét képezik  – formát adnak annak, ami társadalmi szempontból lényegesnek, hozadékkal bírónak tekintendő. Az SZNF hivatalos története és ünneplése töb...

Idegenként a saját országomban – szlovák eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 11:31 | Rovat: Szlovákia történelme
Idegenként a saját országomban – szlovák eszmefuttatás

A nemzetiségi kisebbségek mint a nemzetiségi politika túszai. Gondolatok a 20. századi cseh–szlovák–magyar kapcsolatokról. Az írás célja, hogy a cseh–szlovák–magyar viszonyból vett egyes példákon mutassa be a nacionalista állampolitikákat, amelyek a 20. századi közép-európai társadalmi és kulturális valóság értelmezésének alapvető keretei...

Mi a szabadságom ára? – szlovák eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 11:33 | Rovat: Szlovákia történelme
Mi a szabadságom ára? – szlovák eszmefuttatás

Eszmefuttatás arról, hogy milyen az emberi szabadság ára egy nem szabad államban. A szerző nagyapja 1946 és 1969 közti naplóbejegyzéseiből kiindulva, alapvonalaiban foglalja össze a második világháború utáni Csehszlovákia történetét – a háború utáni szabad fejlődés reményeitől kezdve, a kommunista rendszer építésének szabadságot tipró idő...

Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918–1920

Aktualizálva: 9.11.2012 16:31 | Rovat: Szlovákia történelme
Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918–1920

Miroslav Michela tanulmánya az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésének és Csehszlovákia létrejöttének időszakáról ad alapvető áttekintést a szlovák nemzet és a mai Szlovákia területe szempontjából. Vázolja, miként alakult a szlovák politikai képviselet viszonyulása Csehszlovákia létrejöttének gondolatához. A szerző megállapítja, hogy a tárg...

Az SzNF két nézőpontból – történelmi források elemzése

Aktualizálva: 9.11.2012 16:33 | Rovat: Szlovákia történelme
Az SzNF két nézőpontból – történelmi források elemzése

Az 1939 és 1945 közti Szlovák Köztársasággal kapcsolatos, a tanulók számára gyűjtött források, melyek a tanulók munkáját segítő kérdésekkel és útmutatóval is elláttak. Az első részét az ellenállással és a Szlovák Nemzeti Felkeléssel foglalkozó források alkotják, a másik része a zsidókérdés témájával foglalkozik.

_Partnerek

Történelemtanárok EgyleteInstytut Pamięci NarodowejSelye János EgyetemInstitute of History of SASUSC Shoah FoundationYad Vashem
Bővebben…

_Prezentációk

AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Aktualizálva: 14.5.2015 10:06 | Rovat: Lengyelország történelme
AZ ÉLŐ FÁKLYA – Ryszard Siwiec

Ez az oktatási célokat szolgáló prezentáció a lengyel Ryszard Siwiec hősi tettének évfordulója alkalmából készült. Siwiec a kommunisták totalitárius praktikái és a Csehszlovákia megszállása elleni tiltakozásul gyújtotta fel magát ...

_Feladatlapok

Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

Aktualizálva: 17.5.2015 09:26 | Rovat: Magyarország történelme, Csehország történelme
Az 1956-os magyar forradalom a csehszlovák sajtóban

A feladatlapok a Csehszlovákia Kommunista Pártja napilapjában, a Rudé právóban megjelent cikkekből közölnek szemelvényeket. Értelmezésükkel a tanulók feltérképezhetik, hogyan magyarárzta a csehszlovák propaganda az olvasóknak a ma...

_Történészi tanulmányok

Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Aktualizálva: 14.5.2015 10:09 | Rovat: Csehország történelme
Idegenként a saját országomban – cseh eszmefuttatás

Összefoglaló arról, hogyan alakultak ki és változtak a nemzetiségi viszonyok Csehszlovákia területén a drámai 20. században. Az írás a cseh–német viszonyra fekteti a súlyt a Csehszlovák Köztársaság létrejötte utáni időszakban, a m...

_Források

A cseh delegáció visszatérése Svájcból

Aktualizálva: 9.11.2012 16:23 | Rovat: Csehország történelme
A cseh delegáció visszatérése Svájcból

A Lidové noviny című újság cikke a Nemzeti bizottság november 5.-i üléséről és a K. Kramář vezette delegáció visszatéréséről az E. Beneš-vel való tárgyalásokról, Genfben. Ez a szöveg – történeti forrás a csehszlovák állam kijelent...

 
© Minden jog fenntartva 2009 - 2019 PANT Polgári Társulás
A jelen portálon lévő anyagok kizárólag oktatási célokat szolgálnak.
PANT Polgári Társulás